12 november 2019

Toekomstige aanpak van laaggeletterdheid

Op maandag 9 september hebben het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gepresenteerd over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid. Deze gezamenlijke ambities brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. Hierover vonden op maandag 7 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober informatiebijeenkomsten plaats in Den Haag, Tilburg en Zwolle.

Tijdens deze bijeenkomsten werden presentaties gegeven door het Rijk, Stichting Lezen & Schrijven en ecbo. Deze presentaties zijn vanaf vandaag terug te vinden op de Tel mee met Taal website. Op de site staat ook een overzicht met alle vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld en de bijbehorende antwoorden.

Meer weten?
Neem contact op met: