29 januari 2019

Subsidieonderzoek Limburgse Bibliotheken 2019

Wij presenteren het onderzoek naar Europese financieringsinstrumenten voor Limburgse bibliotheken.  

Er is gekeken naar de programmalijnen van de Europese Commissie en vervolgens is er gekeken of deze aansluiten bij de maatschappelijke vraagstukken van de bibliotheken. Ook is er gekeken naar openstaande subsidiemogelijkheden (deze subsidies zijn beschikbaar, er zijn mogelijkheden voor aanvragen) en gesloten subsidies. Met gesloten subsidies wordt bedoeld subsidies waarvan het budget vooralsnog niet beschikbaar is gesteld. Mogelijk dat deze subsidies later worden opengesteld.   

In hoofdstuk 2 t/m 7 gaan we in op de verschillende programmalijnen die centraal (vanuit de Europese Unie) en decentraal (provincie) gestructureerd zijn. De informatie over de programmalijnen die specifiek voor de Limburgse bibliotheken van toepassing zijn m.b.t. maatschappelijke issues zijn hierin opgenomen. Het gaat hier met name om subsidieregelingen waarbij de aanvraagtermijn is gesloten. In sommige gevallen worden nieuwe termijnen bekend gemaakt. In hoofdstuk 8 worden de meest interessante subsidiemogelijkheden verder toegelicht.  

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

De voorwaarden van de regeling variëren per subsidieregeling. Of u in aanmerking komt hangt af van diverse factoren. Deze variëren per subsidieregeling. U kunt ervoor kiezen om zelf een subsidieaanvraag in te dienen. Bent u niet zeker of wilt u meer advies, neem dan contact op met Yvette Sprooten of Leyla Tapan, adviseurs bij Cubiss via i.sprooten@cubiss.nl en l.tapan@cubiss.nl.  
We kunnen ook handige tips en tricks meegeven over het schrijven van een aanvraag, het indienen en de administratieve lasten.  

Veel leesplezier! 

Meer weten?
Neem contact op met: