08 oktober 2020

Subsidie voor leesbevordering door lokale bibliotheken

De Koninklijke Bibliotheek heeft de Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief (LEESOF) gepubliceerd.

Dit is goed nieuws, want op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor het uitbreiden van bibliotheekcollecties, expertise, of op leesbevordering gerichte activiteiten. Deze subsidie is beschikbaar voor lokale bibliotheken en er is voor de periode 2020-2021 een budget van €1.250.000 beschikbaar. Een lokale bibliotheek kan maximaal één keer een subsidie ontvangen.

De subsidieaanvraag moet gericht zijn op één of meer van de volgende doelgroepen:

  • jongens tot 18 jaar;
  • leerlingen in het vmbo; of
  • leerlingen met een meertalige achtergrond.

De subsidie bedraagt maximaal €10.000 per lokale bibliotheek. 

Let op! De subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van het voorstel.  Wil je aan de slag met een subsidievoorstel? Cubiss denkt graag met je mee over de invulling. Of zoek collega-bibliotheken op om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen. 

Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2021 worden ingediend bij de Koninklijke Bibliotheek.

Meer weten?
Neem contact op met: