Datum

Taal leren - Stadsleerbedrijf: Klussen Team Buiten 

In Klussen Team Buiten komen twee kwetsbare groepen uit Helmond samen; een groep nieuwkomers die de taal (nog) niet machtig is en een groep (oudere) Helmonders die niet in staat is de eigen tuin te onderhouden. De nieuwkomers onderhouden de tuinen van de Helmonders. En zo leren ze langzaam de Nederlandse taal. 

klussen team buiten 3.JPG

Opbrengst van dit project: de Helmonders hebben bijgewerkte, nette tuinen en de nieuwkomers hebben een zinvolle tijdsbesteding. Ook leren ze werknemersvaardigheden, komen ze in contact met de Helmonders en oefenen ze tijdens het werken in de tuin met de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen ze 1,5 uur per week taalles (los van de inburgeringsles) van een bevoegd taaldocent van Werkvloertaal.  

Opzet leerplekken Stadsleerbedrijf Helmond

Klussen Team Buiten is een van de leerplekken van het Stadsleerbedrijf in Helmond. Het Stadsleerbedrijf is een netwerkinitiatief waarin LEVgroep, verwijzers als Senzer en UWV en een aantal andere non-profit organisaties in de stad betrokken zijn. Klussen Team Buiten wordt gefinancierd door de Gemeente Helmond. 

De participatiecoach meldt nieuwkomers (tot nu toe alleen mannen) die een te laag taalniveau hebben om betaald werk te doen of op een andere leerplek aan de slag te kunnen, aan voor het Klussen Team Buiten. Daar gaan zij 2x per week 3 uur in de tuin werken bij Helmonders die dat zelf niet kunnen.  

Omdat de nieuwkomers een uitkering ontvangen, is het klussen verplicht. Gemiddeld blijven ze zes maanden bij Klussen Team Buiten. Daarna gaan ze met de participatiecoach kijken wat de volgende stap is. Is het taalniveau voldoende om naar een andere leerplek te gaan of is het zinvol om nog een tijdje bij het klusteam te blijven? Deelnemers die het traject afgerond hebben, krijgen een certificaat; hun eerste Nederlandse diploma. Hoewel een verplichting, zien de klussers het nut in van het project: één van de mannen werkt (inmiddels als vrijwilliger) al twee jaar bij Klussen Team Buiten!  

klussen team buiten.JPG

Oefenen met taal

De nieuwkomers werken in groepsverband in de tuinen; per tuin ongeveer vijf man, onder aanvoering van een voorman. Als het de tuin betreft van een tuineigenaar die nog niet eerder hulp heeft gehad van het Klussen Team Buiten, gaat de voorman ter voorbereiding met hem/haar in gesprek. De voorman is een belangrijk onderdeel van het traject. Hij begeleidt en stuurt aan tijdens de klusuren, en zorgt dat er zoveel mogelijk in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Op dit moment is de voorman iemand van Syrische komaf die het gehele traject zelf doorlopen heeft. Het is fijn voor de deelnemers dat ze zich aan hem kunnen spiegelen. 

In de bus op weg naar de tuin wordt geoefend met de taal. Er ligt een boekje in de bus met de namen van tuingereedschappen en planten.  In combinatie met Werkvloertaal worden steeds nieuwe manieren bedacht om taal (en het leren van taal) te integreren in het werk. 

Toen dit project twee jaar geleden begon, was er nog veel onwennigheid bij de tuineigenaren. Ze bleven bijvoorbeeld vaak binnen terwijl er in hun tuin gewerkt werd. Tegenwoordig is dat anders; er is interactie tussen de bewoner en de klussers en er wordt soms zelfs samen koffie gedronken.  

Er is interactie tussen de bewoner en de klussers en er wordt soms zelfs samen koffie gedronken."  

LEVgroep

Momenteel wordt door LEVgroep onderzoek gedaan naar de impact die Klussen Team Buiten op de Helmondse samenleving heeft. De klussers zijn inmiddels een begrip in de stad. Dat is niet zo gek want in twee jaar tijd zijn al 140 unieke tuineigenaren geholpen!  

Meer weten over dit project? De contactpersoon bij LEVgroep is Joren van der Sande, te bereiken via joren.vandersande@levgroep.nl. 


De mooie voorbeelden in deze reeks worden over een aantal maanden gebundeld in een boekje samen met de portretten ‘Nieuw in Brabant’. Ken je ook een activiteit die we echt uit moeten lichten? Neem contact op met Nieke Geschiere via n.geschiere@cubiss.nl.  

<< Terug naar overzicht 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>