31 januari 2018

Samenwerken aan leesplezier in Noord-Brabant

Lees de factsheet met Brabantse resultaten. En een vooruitblik.

De eerste maand van het jaar zit er bijna op. En we zijn uiteraard alweer volop aan de slag met mooie activiteiten voor '18. Ook blikken we graag even terug. Met trots presenteren wij je dan ook de Brabantse resultaten van doelgericht samenwerken aan taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren in de afgelopen 3 jaar.

Samen met de Brabantse bibliotheken zijn er diverse leesbevorderingsprogramma’s en -initiatieven (structureel) uitgerold, geïmplementeerd en geborgd in de bibliotheek en bij educatieve instellingen. Ook hebben we gezamenlijk kennis opgedaan en uitgewisseld over onderwerpen die betrekking hebben op de leesontwikkeling.

Vooruitblik

Uiteraard verheugen we ons ook op verdere samenwerking het komende jaar, waarin we ons in blijven zetten voor de stimulering van de leesontwikkeling van jeugd en jongeren. In 2018 richten we ons pijlen wederom op het verder vergroten van het bereik en het borgen van de landelijke programmalijnen van Kunst van Lezen en andere structurele samenwerkingsvormen tussen bibliotheek en educatieve instelling (vve, po, vo).

Maar daarnaast verheugen we ons ook op de mooie initiatieven die uitgerold worden in het kader van leesbevordering op het mbo. Tevens kijken we uit naar de nieuwe educatieve producten en pilotinitiatieven die we in de pijplijn hebben zitten, waaronder een product rondom historische jeugdboeken en (uiteraard…) een product rondom de Nationale Voorleesdagen. Ook zetten we met veel plezier de Schoolschrijver en de VoorleesExpress voort.

En natuurlijk hopen we je te mogen begroeten op onze kennisdelingsactiviteiten zoals de jaarlijkse Cubiss Kennisdag en Cubiss Kenniskaravaan. Kortom: laat 2018 maar komen!

Meer weten?
Neem contact op met: