Datum

Samenvatting webinar Vraaggericht werken met anderstaligen  

Op 8 november 2021 vond de webinar Vraaggericht werken met anderstaligen plaats. Hieronder vind je een samenvatting. Wil je de webinar terugkijken? Dat kan hier.  
Het onderzoek en de leerdomeinkaarten die tijdens het webinar besproken werden, vind je hier

1. Waarom vraaggericht werken? – Bart Siekman (ITTA) 

Met bibliotheken uit heel het land zijn we in de bijeenkomst in gesprek gegaan over een vraaggerichte werkwijze met anderstaligen. Uit een onderzoek door het ITTA blijkt dat bibliotheken en taalcoachorganisaties heel veel aanbod hebben voor anderstaligen, maar dat zij een groot deel van de potentiële leerders nog niet in het vizier hebben. Ook in de afstemming van het aanbod op leervragen van deelnemers is nog een slag te slaan. Mensen hebben de motivatie om te leren om zo beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De belangrijkste vraag daarbij is: ‘waarvoor gebruik ik mijn taal?’. Zo komen we tot functionele leerdoelen. Vandaaruit heeft het ITTA een aantal instrumenten ontwikkeld, waaronder de leerdomeinkaarten. Hiermee kunnen we tot een meer succesvolle en effectieve aanpak komen. 

Het ITTA maakte eerder een webinar rond het onderzoek. Deze kun je hier terugzien.

2. Voorbeelden in de praktijk: Bibliotheek Venlo en Bibliotheek Enschede 

Marjolein Rietveld (Bibliotheek Venlo) en Petra van Oosterhout (coördinator Taalhuis Venlo) wilden graag visueel maken welk aanbod er is voor de verschillende leefdomeinen. “Als je de taal niet goed machtig bent dan is het moeilijk om de eigen vraag goed te formuleren. Het is dan helpend als er visueel materiaal is van vraag en aanbod op de leerdomeinen.” Zij verzorgen ook een training om de vrijwilligers te scholen hoe zij de vraag achter de vraag kunnen ophalen.   

Voor Marcel Bokdam (Bibliotheek Enschede) is het belangrijk om zichzelf de vraag te stellen of ze iedereen in beeld hebben of dat ze bepaalde groepen missen. Vandaaruit kunnen ze contacten leggen en in gesprek gaan met de sleutelfiguren.  

Marjolein en Petra zien ook kansen om de leerdomeinkaarten breder toe te passen in de bibliotheek. De ervaringen met het vraaggericht werken in het Taalhuis kunnen zij gebruiken als een good practice. De leerdomeinkaarten vormen hier een gespreksleidraad. Het is potentieel ook goed in te zetten voor laaggeletterde NT1’ers met een leervraag.  

“Vraaggericht werken is een mindset”, zo vertelt Marcel Bok. “Het is belangrijk om de collega’s hierin mee te nemen. Een valkuil is dat je een eilandje wordt. Interne communicatie én externe communicatie zijn misschien wel even belangrijk.”  

3. Ervaringen van Eritrese nieuwkomers: Stichting Lemat – Zewdi Fesahazion 

Aan Yemane Samuel van Stichting Lemat wordt de vraag gesteld waar Eritreërs hulp bij nodig hebben voor de taal. Yemane is 30 jaar geleden naar Nederland gekomen en begeleidt nu Eritrese nieuwkomers. Ze vertelt dat alle aandacht van Eritreërs allereerst uitgaat naar de inburgering. Zij willen zo snel mogelijk hun diploma halen, ook in verband met de lening. Dit heeft prioriteit op álles. Vervolgens hebben zij ook vragen bij de opvoeding. “Veel Eritrese nieuwkomers hebben geen kennis van het eigen lichaam. Zij hebben vragen voor de huisarts; vragen over de gezondheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld een uitje georganiseerd naar het Bodyworld Museum in Amsterdam.” 

4. Vervolgstappen: training leerdomeinkaarten + pilot 

Met elkaar worden we het er over eens dat de leerdomeinkaarten een mooi instrument zijn om meer vraaggericht te werken in de bibliotheek. Het is belangrijk om ook de taalvrijwilligers hier in te trainen. Hiermee verbreed je het perspectief direct al bij de intake. Daarbij is het heel waardevol om meer integraal te werken vanuit de Bibliotheek en het Taalhuis: Het is breed toepasbaar in het non formeel leren van basisvaardigheden.  

Om bibliotheken te helpen met leerdomeinkaarten te werken, organiseert de werkgroep Inburgering & Integratie begin volgend jaar een training. Daarnaast start de KB volgend jaar een pilot waarin vraaggericht werken met anderstaligen centraal wordt gesteld.  

Interesse in de training en/of de pilot? 

Aan het eind van het webinar is gevraagd wie interesse heeft in een training met de leerdomeinkaarten, of op de hoogte wil worden gehouden van de pilot die de KB volgend jaar wil starten rond het vraaggericht werken met anderstaligen. Mocht jij, Brabantse bibliotheekmedewerker, ook interesse hebben, geef het door aan Nieke Geschiere (n.geschiere@cubiss.nl). Of stuur dan een mail naar Tirza de Fockert: Tirza.deFockert@kb.nl.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>