06 maart 2018

Rendement met taal

Aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer loont.

Één op de 9 Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Bij de Brabantse beroepsbevolking komt dit neer op bijna 175.000 laaggeletterden. 57% van deze groep heeft een baan. Werknemers met een laag taalniveau zijn vooral werkzaam in sectoren waar veel werkgelegenheid is voor mensen met een laag opleidingsniveau (MBO1 of lager), zoals zorg & welzijn, bouw, energie & industrie en handel & horeca.
Cubiss ondersteunt bedrijven die het taalniveau van hun werknemers willen verbeteren.

Als werknemers onvoldoende taalvaardig zijn draagt dit bij aan miscommunicatie, fouten in het werkproces, (sociale) isolatie, een lagere productiviteit, veiligheidsproblemen en meer verzuim. Al met al betekent dit een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven. Maar ook de medewerker heeft natuurlijk baat bij het verbeteren van zijn taalvaardigheid. Denk aan meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid zowel op het werk als privé, meer plezier in het leven, minder eenzaamheid en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Cubiss organiseert samen met partners gedurende het jaar regionale bijeenkomsten rondom het thema rendement met taal. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor werkgevers (directie, HRM en P&O adviseurs en teamleiders).

Agrifood Capital netwerkevent

Op donderdag 22 februari 2018 vond het Agrifood Capital Netwerkevent plaats. Agrifood Capital is het Noord-Brabantse netwerk voor bedrijven in agrifood. Samen met Leren & Werken verzorgde Cubiss de workshop: Duurzaam inzetbaar personeel door Taal op de werkvloer. Doel van de bijeenkomst was om deelnemers het belang van een goede taalvaardigheid op de werkvloer te laten zien. Het samenwerkingsverband van Leren & Werken, Stichting Lezen & Schrijven, de bibliotheken en Cubiss kan bijdragen aan een betere taalvaardigheid van medewerkers. Ook kregen de aanwezigen informatie over de subsidiemogelijkheden van Tel mee met Taal.  Een inspirerende best practice in de workshop kwam van de HR-manager van Vetipak. Vetipak biedt haar Poolse medewerkers Nederlandse les aan. Bij deze bijeenkomst waren bedrijven, gemeenten en afgevaardigden uit het onderwijs aanwezig. Klik hier voor meer informatie.  

Voor meer informatie, klik hier of neem contact op met Moon Fung Fong.

Rendement met Taal werkgeversevent

Het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant, stond 12 april in het teken van taal. Zo’n 80 werkgevers uit zorg, bouw en techniek, vertegenwoordigers van zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, bibliotheken en ondersteunende partijen debatteerden over het belang van taal op de werkvloer. Belangrijkste conclusie is dat investeren in taal loont, op alle fronten.
Via deze link kun je het verslag van de dag, relevante informatie over het onderwerp, cartoons en foto's bekijken. Of lees het persbericht.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.