24 oktober 2018

Experimenten profilering Limburgse bibliotheken  

Begin dit jaar spraken Limburgse bibliotheken tijdens een bijeenkomst de wens uit meer aandacht te besteden aan het vergroten van de bekendheid van de eigentijdse, moderne bibliotheek. Met als focus de rol van de bibliotheek in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid bij laagtaalvaardige gezinnen. In de komende maanden wordt er een start gemaakt met kleinschalige communicatie-experimenten, in samenwerking met een aantal bibliotheken in Limburg. 

We gaan dit doen met bibliotheken die al activiteiten organiseren rondom het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Denk daarbij aan projecten zoals BoekStart, het Taalhuis en de activiteiten daar omheen, de Voorleesexpress, Digisterker, de Bibliotheek op School en de Schoolschrijver, maar ook de Nationale Voorleesdagen en Kinderboekenweek.
De Limburgse bibliotheken zijn de afgelopen weken benaderd met de vraag of er binnen de bibliotheek lokale initiatieven, gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, georganiseerd worden. Er bleek veel belangstelling bij de bibliotheken om hiermee aan de slag te gaan.

Cubiss heeft een selectie gemaakt van initiatieven, waarbij gelet is op spreiding in thematiek binnen de experimenten en een goede verdeling van kleinere en grotere bibliotheken. We gaan nu aan de slag met een aantal Limburgse bibliotheken om diverse initiatieven op een experimentele manier onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. De bevindingen worden uiteraard gedeeld met alle Limburgse bibliotheken.

De experimenten gaan inzicht geven op de wijze waarop deze initiatieven het beste onder de aandacht gebracht kunnen worden van het grote publiek, en dan met name de betreffende doelgroep (laagtaalvaardige gezinnen). Hoe bereik je de doelgroep, welk media kies je uit, hoe breng je je informatie goed over? Dat is ingewikkeld, zo bleek ook uit de bijeenkomst met bibliotheken begin dit jaar.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact op met Pascalle Haenen, projectleider bij Cubiss via p.haenen@cubiss.nl of 06-15 31 23 61. 
Mocht je nu buiten de selectie vallen: bij een succes van deze kleinschalige communicatie-experimenten zetten we in op een vervolg in 2019. 

 

Bovenstaande is een initiatief van het Limburgse provinciale werkplan, voor de projecten Jeugd & Onderwijs en Participatie & Zelfredzaamheid.