09 december 2019

Pilotbibliotheek gezocht voor nieuw inburgeringsstelsel

Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe inburgeringsstelsel in werking. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Er is door het Rijk structureel 70 miljoen uitgetrokken om de gemeentes financieel te ondersteunen zodat zij hun hernieuwde taken succesvol uit kunnen voeren. De gemeentes kunnen dat echter niet alleen, steun van partners in het sociaal domein is broodnodig. Wil jouw bibliotheek op dit vlak een partner wil zijn voor de gemeente?

Rijnbrink, Probiblio, de KB, Het Begint met Taal en Cubiss nodigen één Limburgse bibliotheek uit voor twee landelijke bijeenkomsten in het eerste deel van 2020. In deze bijeenkomsten bespreken we met collega-bibliotheken de laatste stand van zaken rondom het nieuwe inburgeringsstelsel, en wat er voor jouw bibliotheek nodig is om hier richting de gemeente een rol in te kunnen spelen en tot beleid te komen. Ook onderzoeken we hoe de bibliotheken elkaar hier onderling in kunnen versterken.

Geïnteresseerd om mee te doen aan dit traject? Laat het ons weten, dan volgt nadere informatie over data (datumprikker) en locatie (ergens in Utrecht) spoedig.

Meer weten?
Neem contact op met: