Datum

Pilot de DoorleesExpress

Verschillende locaties van de VoorleesExpress doen dit schooljaar mee aan de pilot de DoorleesExpress. De DoorleesExpress is ontwikkeld door de makers en uitvoerders van de VoorleesExpress en deelt dezelfde aanpak. Het verschil is dat de DoorleesExpress zich richt op kinderen die zelf al kunnen lezen. De aanpak zorgt ervoor dat kinderen tussen de acht en twaalf jaar, die moeite hebben met taal en lezen, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers gaan twintig sessies met het kind en de ouders aan de slag om de taalontwikkeling te ondersteunen. 

Terwijl de initiatiefnemers hoopten op minimaal vijf locaties voor de pilot, doen inmiddels verspreid over het hele land twintig VoorleesExpress-locaties mee met de pilot DoorleesExpress. Samen bereiken ze tijdens deze pilot bijna tweehonderd gezinnen. De vraag blijkt dus groot. Alleen al in Brabant doen er verschillende locaties mee, in Den Bosch, Breda, Oosterhout en Sint-Oedenrode en Schijndel. Bij Huis73 in Den Bosch zeggen ze hierover: “De DoorleesExpress voorziet in een vraag van scholen en ouders voor de ondersteuning van oudere kinderen.” 

Uit een tussentijdse evaluatie uitgevoerd door de initiatiefnemers van de VoorleesExpress blijkt dat de DoorleesExpress een manier is om ook oudere basisschoolleerlingen te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Deelnemende partijen prijzen ook de doorgaande lijn die ontstaat van VoorleesExpress naar DoorleesExpress en bijvoorbeeld ook naar het Taalhuis Junior. De grootste impact van de DoorleesExpress is volgens de deelnemers het vergroten van het leesplezier en het zelfvertrouwen bij de kinderen die meedoen aan de pilot. 

Of de DoorleesExpress verder kan worden uitgerold hangt volgens de deelnemende locaties af van het draagvlak en middelen binnen de gemeenten en binnen de eigen organisaties. Initiatiefnemer van de VoorleesExpress oriënteert zich op vervolgmogelijkheden na afronding van de pilot (in augustus 2023). 

Fotocredits: © SodaProducties

Naar overzicht Actueel en Blogs >>