03 april 2018

Online magazine Mediawijs in het onderwijs - editie Taal en Media

Met trots presenteren wij de zevende editie van Mediawijs in het onderwijs; hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol tips, interviews en inspiratie. In deze uitgave sluiten we aan op de Media Ukkie Dagen. De focus ligt in deze editie op mediaopvoeding in de breedste zin van het woord: van (voor)lezen tot digitaal mediagebruik.

Wat is mediaopvoeding?

Mediawijzer.net: "Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met media te laten omgaan."

Mediaopvoeding zijn alle inspanningen van ouders en professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, om het kind te begeleiden zelfstandig en wijs om te kunnen gaan met (digitale) media zodat ze opgroeien tot mediawijze en digitaal vaardige burgers.

Met de groei van het media-aanbod groeit ook de aandacht voor mediaopvoeding. Lezen is daar, net als schermmedia, onderdeel van. Sterker nog: de introductie van boeken vormt de basis van mediaopvoeding. In ons nieuwe digitale magazine leggen we uit dat het knisperboekje de opstap vormt naar mediawijsheid.

Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van het kind, zoals ouders, verzorgers (grootouders) en professionals (opvang), draagt verantwoordelijkheid voor de mediaopvoeding. Zij worstelen met vragen als: Wat is mediaopvoeding? Hoe maak je een kind mediawijs? Welke websites en apps hebben veilige inhoud en passen bij de leeftijd van hetkind? Hoe begeleid je het kind? 

Benieuwd?

Je leest het hele magazine hier​

 

Eerder verschenen online magazines

De eerder verschenen online magazines kun je hier teruglezen:

Mediawijs in het voortgezet onderwijs
Mediawijsheid in het basisonderwijs
Mediawijsheid in het mbo
Mediawijs in het onderwijs - editie Mediaopvoeding
Mediawijs in het onderwijs - editie Maakonderwijs
Mediawijs in het onderwijs - editie De Generatiekloof

 

Heb je inspiratie voor de volgende edities? Tip ons via educatie@cubiss.nl.

Veel kijk-, luister- en leesplezier!

 

Meer weten?
Neem contact op met: