26 april 2017

Noordoost-Brabant aan de slag met taal op de werkvloer!

In Noord-Brabant zijn 170.000 mensen laaggeletterd. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. Cubiss, Stichting Lezen & Schrijven en Leren en Werken Noordoost-Brabant tekenden op 24 april een unieke samenwerkingsovereenkomst waarmee ze aangeven gezamenlijk bedrijven in de regio te gaan benaderen om laaggeletterdheid op te sporen en terug te dringen. Het ondertekenen vond plaats bij WSD, één van de eerste werkgevers in de regio die met taal op de werkvloer aan de slag gaat.

Taalvaardigheid als werknemersvaardigheid

1 op 10 werknemers heeft in het dagelijks leven moeite met de Nederlandse taal. Ze hebben bijvoorbeeld problemen met het invullen van formulieren, het versturen van e-mails en het lezen van veiligheidsinstructies. Maar dat niet alleen. Een taalachterstand heeft ook een grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer en op de communicatie met klanten. Met andere woorden: taal is een belangrijke werknemersvaardigheid.

“Probeer zeker die stap te nemen, dan kan je het allemaal mooi zelf en dat is zo fijn, om dat te kunnen.” Ferry Westerbrink, ex-laaggeletterde.

Leren en Werken Noordoost-Brabant, Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven

De samenwerkingsovereenkomst die vertegenwoordigers van Leren en Werken, Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven ondertekenden is uniek in Brabant door het specifieke aandachtspunt: Taal op de werkvloer. De samenwerking biedt bedrijven een totaalaanpak: van screeningsinstrumenten, ondersteuning bij het maken van een plan van aanpak, tot en met de verbindingen met lokale taalhuizen en netwerken.

WSD en het Taalakkoord

WSD heeft de ambitie om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren. Concrete doelstelling: in oktober 2017 zijn er 25 medewerkers bekend die met taalvaardigheid aan de slag willen gaan.

Het Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van SZW. Binnen het Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Ze investeren samen met andere werkgevers in Nederland in taal; door het bespreekbaar te maken, werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen.

 

Meer weten?
Neem contact op met: