Datum

Marketing en communicatienetwerk

Op deze pagina delen we nieuws over campagnes en acties, landelijk, provinciaal en lokaal. De pagina is bedoeld voor alle marketing- en communicatiemedewerkers van de bibliotheken in Brabant, Utrecht, Limburg en Zeeland.
Bijgewerkt 6 november 2023, 15.06 uur.


Update vernieuwde huisstijl op de website

Het Merkteam van de Netwerkcommissie Marketing is bezig met de doorvertaling van de vernieuwde huisstijl op de website. In deze update vertellen ze meer over het tijdspad en werkwijze. Inclusief informatie over de toolkit met daarin een set ontwerpbestanden met alle regels, die einde van 2023 wordt opgeleverd. 


Online bijeenkomst landelijke huisstijl 28 september 2023

Op 28 september stond de nieuwe huisstijl centraal tijdens de online bijeenkomst voor marcomcollega's. Elselotte Smink (De tweede verdieping) en Bart van Dijk (de Bibliotheek Midden-Brabant) van het merkteam van de netwerkcommissie marketing gaven een update. Ook keken ze mee en gaven advies over uitingen die de bibliotheken opgemaakt hadden. We delen graag het verslag.


Fotografie

Hoe maak je foto’s voor de vernieuwde huisstijl, met weinig scherptediepte en veel impact? Je leest en ziet het in de hand-out fotografie. Met aanvullende informatie, tips, technische handigheidjes-out en handige voorbeelden. Ook van hoe je het beter niet aan kunt pakken. De hand-out is geschikt voor iedereen in je team die zich bezighoudt met fotografie. Stuur ‘m vooral door!

Help mee en deel
Help je mee om de landelijke beeldbank aan te vullen met activerende, inspirerende foto’s uit jouw bibliotheek? Foto’s die alle bibliotheken kunnen gebruiken? Stuur je beeld(en) via WeTransfer naar merk@debibliotheken.nl


Inspiratieverhaal 'Op weg naar 8 miljoen verbonden gebruikers in 2027'

Bekijk het inspiratieverhaal vanuit de Netwerkcommissie Marketing. De commissie doet hiermee een poging om de belangrijkste uitdagingen in de reis naar 8 miljoen verbonden gebruikers in samenhang te beschrijven.

Dit document is in eerste instantie gericht aan MarCom-collega’s, maar waarschijnlijk interessant voor iedereen die wil meewerken om deze ambitie waar te maken. Het is een inspirerende missie op papier, maar het gaat niet vanzelf! Dit vraagt ook iets in de wijze waarop we als netwerk onze uitvoeringskracht bundelen om onze doelen daadwerkelijk te gaan behalen. Stuur het dus vooral door aan collega’s! 


Bijeenkomst 9 mei 2023

Op 9 mei vond de online bijeenkomst plaats met daarin aandacht voor de nieuwe huisstijl, de IDO-campagne in Limburg en Brabant en de campagne Letters voor het leven van het Leesoffensief Brabant. Bekijk de presentatie.

Nieuwe huisstijl 
Elselotte Smink is communicatiespecialist bij De Tweede Verdieping en tevens projectleider tweede fase huisstijlverrijking​. Bart van Dijk werkt bij de Bibliotheek Midden-Brabant en is lid van het merkteam. Zij gaven een presentatie over de stand van zaken rondom de nieuwe huisstijl en beantwoordden vragen van de deelnemers.
 
Het format voor de PowerPoint-presentatie in de nieuwe huisstijl is nu beschikbaar.

Het nut en de noodzaak van een vernieuwde huisstijl is inmiddels misschien een open deur. Maar misschien ook niet. Daarom heeft het merkteam van de netwerkcommissie marketing een video gemaakt waarin zij in één minuut de achtergrond uitleggen: "De video is deel 1 van Het Edele Delen, een serie waarmee we op een snelle en inzichtelijke manier informatie willen delen met gebruikers van de landelijke huisstijl. Deel de video vooral met collega's, zodat ook zij zien dat de huisstijl geen keurslijf is, maar eerder een raketpak."

Bekijk ook de PowerPoint-presentatie die Cyril Crutz in juli 2022 gedeeld heeft met dit netwerk.  

In januari 2023 is er een live-webinar over de huisstijlverrijking van de bibliotheek georganiseerd. Alle vragen en opmerkingen zijn gebundeld in dit FAQ-document. Meer informatie over het omvangrijke imago-onderzoek van het merk de Bibliotheek en de nieuwe merkstrategie die door de marketingcommissie van de VOB is ontwikkeld vind je onderop deze pagina.
Bekijk ook eens de nieuwsbrief van ProBiblio.

IDO-campagne in Limburg en Brabant 
In de presentatie kijken we terug én vooruit naar de inzet van de IDO-campagne provinciaal en lokaal. Meer weten over de provinciale IDO-campagne in Brabant en Limburg? Bekijk de IDO-campagnepagina. We vullen deze steeds aan. 

Campagne Letters voor het leven – Leesoffensief Brabant 
Bekijk de presentatie over de campagne Letters voor het leven van het Leesoffensief Brabant. De expositie Letters voor het leven reist langs Brabantse bibliotheken. Wil jouw bibliotheek de expositie tentoonstellen? Vraag de expositie kosteloos aan via info@leesoffensiefbrabant.nl

Naast de expositie kun je als bibliotheek via allerlei kanalen de boodschap van de campagne uitdragen in jouw werkgebied en richting jouw partners, én aanzetten tot actie. In de communicatietoolkit vind je beeldmateriaal voor op de website en social media en postermateriaal. De flyers en ansichtkaarten zijn gericht aan de professionals en bedoeld om mee te geven aan beslissers in het onderwijs/gemeenten en aan de uitvoerders in het onderwijs. Bekijk de toolkit hier

Help ons de compleet vernieuwde website www.leesoffensiefbrabant.nl te verrijken met praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en evenementen van jouw bibliotheek. Deel op deze website ook wanneer jouw bibliotheek een bijeenkomst organiseert voor professionals. Aanleveren van input kan via info@leesoffensiefbrabant.nl
Heb je vragen? Stel ze gerust via info@leesoffensiefbrabant.nl

Het Limburgs Leesoffensief  
Doe mee met het Limburgs Kwartiertje en maak het verschil met 15 minuten vrij lezen in de klas. 

We willen dat alle leerlingen in Limburg voldoende leesvaardig zijn om goed te functioneren op school en in de maatschappij. Het is tijd voor het Limburgs Leesoffensief, een provincie brede aanpak.  

Een oproep aan het onderwijs om minimaal een kwartier per dag vrij te lezen in de klas. Naast de campagne, een informatieve website en ludieke leesestafette, biedt het Limburgs Kwartiertje scholen ondersteuning met symposia en kennissessies over leesbevordering. 

Scholen kunnen meer informatie vinden op deze campagnepagina. Voor bibliotheken is er een padlet beschikbaar met onder andere het strategische model, uitleg over de campagne en de toolkit. Vragen over het Limburgs Leesoffensief kun je stellen aan Nicole Samson.


Workshop 2022

Tijdens de workshop in Weert op 4 juli 2022 en Roosendaal op 12 juli 2022 zijn de deelnemers meegenomen in de volgende onderwerpen:

  • Opfris: kern van de merkstrategie
  • De belangrijkste inzichten uit de merk imagometing
  • Stand van zaken verrijking huisstijl
  • Nieuwe afspraken CPNB en werkwijze
  • Doorkijk naar komend jaar
  • Tot slot: IDO-campagne Zuid

De powerpointpresentatie van Cyril Crutz vind je hier.


Managementsamenvatting merkimago de Bibliotheek

Eind 2021 zijn de uitkomsten gepresenteerd van een omvangrijk imago-onderzoek van het merk de Bibliotheek. Dit onderzoek is gedaan op initiatief van de commissie Marketing van de VOB. De resultaten van dit landelijk representatieve onderzoek vormen een belangrijk fundament onder (en toetsing van) de nieuwe merkstrategie. Ze maken daarnaast inzichtelijk langs welke communicatieve paden we de weg van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers het beste kunnen doorlopen. Lees hier de managementsamenvatting.


Nieuwe strategie

In 2021 heeft de marketingcommissie van de VOB een nieuwe merkstrategie ontwikkeld. De kern van de merkstrategie is om met elkaar de brede rol van de bibliotheek in de samenleving zichtbaar te maken en uit te dragen. Altijd ingebed in de lokale context, maar wel herkenbaar als één gezamenlijk, sterk verhaal.
Lees de merkgids 2021.


Meer informatie

Bibliotheken uit Brabant kunnen terecht bij Milja de Vries, adviseur marketing en communicatie bij Cubiss Brabant
Bibliotheken uit Limburg kunnen terecht bij Renée de Kruif, adviseur communicatie bij Cubiss Limburg
Bibliotheken uit Utrecht kunnen terecht bij Joost Zijderveld, programmaleider Innovatie bij BiSC

Naar overzicht Actueel en Blogs >>