29 april 2020

Telefonisch spreekuur

Cubiss heeft in 2019 een aanvullende opdracht van de provincie Brabant gekregen met betrekking tot de vijf basisvaardigheden. Binnen deze opdracht worden pilots uitgevoerd. Het doel van de pilots is om achterstanden ten aanzien van de vijf vaardigheden bij kwetsbare groepen tegen te gaan, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de samenleving en maatschappelijke kosten en persoonlijk leed worden teruggedrongen. 

Juridische vaardigheden 

Juridische vaardigheden is een van de basisvaardigheden. Het gaat over de basiskennis van je rechten en plichten in de samenleving. Denk aan het voorkomen of oplossen van conflicten met andere burgers of met de overheid, maar ook over wat je wel en niet mag doen als werknemer van een bedrijf. Heb je voldoende kennis op dit gebied, dan vergroot dit je kans op werk, heb je minder conflicten en kun je jezelf beter redden op zowel economisch als sociaal gebied. 

Proeftuin 

Bibliotheek Midden-Brabant is een van de partners in een proeftuin waarin juridische basisvaardigheden en zelfredzaamheid van burgers met on- en offline middelen worden gestimuleerd en ondersteund. Zo kunnen er vroegtijdige, passende oplossingen voor (dreigende) problemen worden ingezet. Als we vroegtijdig mensen met problemen kunnen helpen, scheelt het gedoe, tijd en geld voor de aanvrager en voor de gemeente. Ook speelt vroegsignalering en opvang van mensen met multi-problematiek een rol. 

Spreekuur 

Een van de oplossingen binnen de proeftuin is de inzet van een gratis, telefonisch spreekuur Rechtwijzer. Studenten van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys helpen mensen op weg naar een oplossing.
Cubiss is bij dit project betrokken omdat er vragen waren over het bereik van de doelgroepen. We doen in opdracht van de projectgroep een marketingonderzoek naar het bereik van de doelgroep. Daarnaast kijken hoe we dit spreekuur verder kunnen brengen en breder kunnen uitzetten in Brabant. 

Het telefonisch juridisch spreekuur is een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant, gemeente Tilburg, Rechtswinkel Tilburg, Juridische Hogeschool Avans & Fontys, en de Raad voor Rechtsbijstand. Deze partijen werken samen om mensen met juridische vragen op weg te helpen. 

Kijk hier voor het persbericht.