15 april 2020

Handreiking opvang kwetsbare leerlingen

Nu de Nederlandse bibliotheken tijdelijk gesloten zijn vragen zij zich vaak af welke mogelijkheden zij hebben om kwetsbare leerlingen op te vangen.

Vanuit VNG, KB, VOB en SPN is hiervoor een handreiking opgesteld, zie hiervoor de bijlage.

Het uitgangspunt daarbij is dat in dit geval geldt dat de contacten over opvang van leerlingen altijd tussen gemeente, school, en bibliotheek worden afgestemd, waarbij de school aangeeft welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De gemeente heeft contact met de lokale schoolbesturen over kwetsbare leerlingen. De bibliotheek stemt met de gemeente af onder welke voorwaarden de eventuele opvang geregeld kan worden.

Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met Tirza de Fockert (Tirza.DeFockert@KB.nl) of Boudewijn van der Lecq (b.vanderlecq@cubiss.nl).