08 november 2018

Eerste lichting Communty Librarians studeert af

Bibliotheken transformeren naar brede maatschappelijke bibliotheken. Dat vraagt om andere competenties van bibliotheekprofessionals. Cubiss en Avans+ ontwikkelden daarom de post-hbo-opleiding ‘Community Librarian’. In het najaar van 2017 ging de eerste lichting van start; op vrijdag 23 november nemen de deelnemers hun diploma’s in ontvangst. 

De transformatie naar een brede maatschappelijke bibliotheek – waar niet het boek, maar het vraagstuk centraal staat – vraagt om andere, nieuwe competenties van de bibliothecaris. Tot voor kort was er echter een gebrek aan vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden. Cubiss nam daarom begin 2017 het initiatief om de geheel nieuwe (post-)hbo-opleiding ‘Community Librarian’ te ontwikkelen met als doel de innovatiekracht van bibliotheken te versterken. De Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek kende Cubiss een subsidie toe voor het ontwikkelen van de opleiding; in opleidingsinstituut Avans+ werd een partner gevonden.

David Lankes

De opleiding is gestoeld op de visie van de Amerikaanse bibliotheekinnovator David Lankes, auteur van ‘The Atlas of New Librarianship’ (2011). Vrij vertaald stelt Lankes dat de bibliothecaris van de toekomst een community librarian is. Zestien bibliotheekmedewerkers uit het hele land gingen in oktober 2017 met de opleiding van start en werden daarbij persoonlijk door Lankes toegesproken.

Bibliotheek-nieuwe-stijl

Cubiss-directeur Henk Snier is trots op de afgestudeerde community librarians. “Verandering moet je dóen en daarvoor zijn mensen nodig die anderen kunnen meenemen. Dat is precies wat we met deze opleiding bereiken.” De diploma-uitreiking vindt op vrijdag 23 november plaats op een treffende locatie: de Kennismakerij in Tilburg, de ‘proeftuinbibliotheek’ die Bibliotheek Midden-Brabant enkele jaren geleden opende en die begin 2019 verhuist naar de Spoorzone. “Het is een goed voorbeeld van de bibliotheek-nieuwe-stijl. De Kennismakerij zoekt nadrukkelijk verbinding met lokale vraagstukken”, aldus Marjo Frenk, adviseur bij Cubiss en kwartiermaker van de opleiding. De feestelijke diploma-uitreiking wordt gevolgd door een inhoudelijk middagprogramma waarbij er rondetafelgesprekken plaatsvinden rond de vragen ‘hoe beweeg je een community’ en ‘hoe breng je de (bibliotheek)organisatie in beweging’ en de afstudeerders vertellen over de resultaten die zij reeds behaalden.

Tweede lichting

 In samenwerking met prof.dr. Frank Huysmans (UvA). Inmiddels is een tweede lichting gestart met de post-hbo-opleiding. Naar verwachting studeren de aantal deelnemers eind 2019 af. Wanneer een derde lichting zal starten, is nog niet bekend.

Meer over de opleiding vind je op de website van OnderwijsNext. 

Leestip: eerder maakten we deze  longread over Community Librarians 

longread cl2.png

Meer weten?
Neem contact op met: