18 februari 2021

Doorbreek de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid & armoede in het gezin

Verslag Stamtafel Kick-off 2021

Aan de online Stamtafel Kick-off Cubiss Limburg op 11 februari 2021 mochten we ruim zestig bibliotheekspecialisten verwelkomen. Allerlei onderwerpen die komend kalenderjaar op de agenda staan werden uitgelicht. Het overkoepelende thema was taal en armoede in de gezinsaanpak. Hoofdspreker Hans Christiaanse van Alles is gezondheid vertelde over de gevolgen die kinderarmoede heeft voor zelfredzaamheid van mensen op alle vlakken: taal, gezondheid, financiën, etc. Deze armoede wordt van ouder op kind overgedragen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Lees hier het verslag van de Stamtafel Kick-off 2021.

Alliantie Kinderarmoede

Schermafbeelding 2021-02-18 om 14.43.37.pngHans Christiaanse liet ons zien dat de publiek-private samenwerking onder de naam ‘Alliantie Kinderarmoede’ succesvol is. Alle meewerkende partijen kunnen een eigen rol pakken, maar het mooie aan de alliantie is hetgemeenschappelijke doel: kinderarmoede terugdringen en daarmee de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Door dat gemeenschappelijke doel van al die verschillende partijen is er veel energie, waardoor mensen al snel samen aan de slag gaan. De rol van de bibliotheek in de aanpak van kinderarmoede ziet Hans Christiaanse vooral in het organiseren van expertmeetings waarin bijvoorbeeld het thema kinderarmoede kan worden geduid en waarin de alliantie kan stilstaan bij waar ze staat en wat er nog moet gebeuren om het gezamenlijke doel te bereiken. In de presentatie van Hans Christiaanse kun je alle succesfactoren van de alliantie terugzien.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De onderwerpen die aan bod kwamen, hingen allemaal op hun eigen manier samen met armoede, gezinsaanpak, taal en zelfredzaamheid. Zo vertelde Marjan Middelkoop over de IDO’s, waarmee binnenkort weer gestart wordt. De IDO’s zijn in het leven geroepen om laagtaalvaardige mensen te helpen zelfredzaam te kunnen zijn. Mensen leren hoe ze alles moeten regelen wat voor hen op dat moment belangrijk is. Zo krijgen jongeren hulp met het regelen van studiefinanciering, nieuwe Nederlanders worden ondersteund bij de inburgering en met volwassenen wordt gekeken naar de financiën; van belastingaangifte tot het plannen van het pensioen. Corona schopt het opstarten van de IDO’s nu flink in de war. In de presentatie van Marjan Middelkoop geeft ze enkele coronatips.

De Taalvriendelijke BibliotheekDe Taalvriendelijke BIeb.png

De Taalvriendelijke Bibliotheek heeft weer een heel andere link met het hoofdthema: inclusiviteit van alle talen en culturen, zodat iedereen zich kan redden in onze maatschappij. Marloes Antens heeft een brochure gemaakt waarin bibliotheken handvatten kunnen vinden om een taalvriendelijke bibliotheek te worden. “Een taalvriendelijke bibliotheek is een afgeleide van de Taalvriendelijke School. Taalvriendelijke scholen zijn scholen die een plan hebben geschreven, gericht op inclusiviteit en een taalvriendelijke leeromgeving. De populatie is er divers, waardoor die inclusiviteit extra belangrijk is. Alle kinderen moeten zich welkom voelen. Voor de bibliotheek moet natuurlijk precies hetzelfde gelden, want dat is ook een plek waar een diverse groep mensen komt.” In dit interview vertelt Marloes meer over de Taalvriendelijke bibliotheek en in een latere Stamtafel dit jaar komt het concept verder aan bod.

Letterliefde ParkstadSchermafbeelding 2021-02-18 om 14.45.57.png

In Letterliefde Parkstad, een programma over taalvaardigheid, wordt elke aflevering een taalambassadeur geïnterviewd. Dat is iemand die vroeger een probleem had met lezen en schrijven en daar iets aan gedaan heeft. Deze mensen vertellen over de last die ze hadden van hun taalprobleem en hoe goed ze zich nu voelen na het volgen van een taalcursus. “Er gaat een hele wereld voor je open”, aldus één van de ambassadeurs. Letterliefde is onderdeel van een grote campagne in Parkstad van het Bondgenootschap voor een Geletterd Parkstad (BGP). Dat Bondgenootschap heeft als doel om laaggeletterdheid in de regio te voorkomen én verminderen. In haar presentatie vertelt Marja Henssen er meer over.

Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)

We sloten de presentatiereeks van deze Stamtafel af met marketingcoach Jules Peters die vertelde over de MOP (Mobiele OntmoetingsPlek). Met de MOP ga je de wijk in en kun je het gesprek aangaan met de bewoners. Door de lage drempel delen mensen gemakkelijk hun verhaal en kon Jules Peters iedereen gemakkelijk doorverwijzen naar diverse hulpverlenende partijen. In samenwerking met het lokale welzijnswerk sloten steeds meer partijen aan vanuit de behoefte het gesprek aan te gaan met mensen. Cubiss wil een pilot doen met een aantal Limburgse bibliotheken rondom de MOP. Interesse? Laat het ons weten door een mail te sturen naar Ivette Sprooten (i.sprooten@cubiss.nl). Meer weten? Bekijk dan de presentatie van Jules Peters.

 

We hopen jullie allemaal terug te zien aan de Stamtafels die nog gepland staan, kijk hiervoor in onze agenda en meld jezelf aan. Aan de komende Stamtafels gaan we verder in op wat tijdens deze Kick-off is aangetipt en bespreken we ook thema’s die op 11-02-2021 door jullie zijn geopperd.

Tot aan een volgende Stamtafel!

 

Met vriendelijke groet,

Team Participatie & Zelfredzaamheid
Team Jeugd & Onderwijs

Meer weten?
Neem contact op met: