04 september 2018

De Liedjeskast

Voor de Week van de Alfabetisering heeft Cubiss rondom het taalprogramma De Liedjeskast een ondersteuningspakket uitgewerkt voor de Limburgse bibliotheken, aan de hand van de wensen die door afgevaardigden van een drietal Limburgse bibliotheken in kaart zijn gebracht. 

De Liedjeskast is het middel om tijdens de Week van de Alfabetisering, maar ook daarna, in te zetten om laaggeletterden te bereiken en om professionals bewust te maken van deze problematiek, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

Wat is De Liedjeskast?

De Liedjeskast is een vrolijk taalprogramma waarbij je zingend Nederlands leert samen met allerlei topartiesten, zoals Frans Duijts, Guus Meeuwis, Bennie Jolink en nog vele anderen. De Liedjeskast is opgezet door Taaldocent Marjan Suilen in samenwerking met muzikant Gé Reinders. Het is voor iedereen die moeite heeft met het leren en vooral het onthouden van taalregels, denk aan NT2 groep, laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen. 

De Liedjeskast is het middel om tijdens de Week van de Alfabetisering in te zetten om laaggeletterden te bereiken en om professionals bewust te maken van laaggeletterdheid. Het programma kan geheel of gedeeltelijk door een veel grotere groep worden gebruikt. Ook buiten de Week van de Alfabetisering.

Op donderdag 6 september, van 12.30 tot 13.30 uur, bezoekt gedeputeerde Hans Teunissen bibliotheek Meerssen voor de feestelijke opening van het nieuwe digiTAALhuis. De muzikanten Gé Reinders en Suzan Seegers vergezellen hem daarbij. Zij zullen tijdens de opening liedjes uit de Liedjeskast voordragen. 

De bibliotheken kunnen drie activiteiten van De Liedjeskast inzetten: De LiedjeskastQuiz, Het LiedjeskastDictee en De Taallunch. Met behulp van de quiz en het dictee maken mensen op een leuke en vooral muzikale manier kennis met de taalregels. De Taallunch met Taalquiz maakt professionals bekend met laaggeletterdheid en het herkennen ervan. 

Cubiss heeft in samenspraak met de Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB) en in opdracht van de Provincie Limburg een Liedjeskast-ondersteuningspakket gemaakt voor de Limburgse bibliotheken.  

Provincie Limburg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en ondersteunt daarom de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid.  Lees hier het artikel dat op de website van provincie Limburg staat. 

Gedeputeerde Hans Teunissen van de Provincie Limburg over laaggeletterdheid