13 juli 2018

Vitaliteit & innovatie

De bibliotheek verandert - nemen medewerkers zelf het initiatief?

Vitale medewerkers staan aan de basis van een succesvolle organisatie. Maar hoe blijven medewerkers - en ook de vrijwiligers - in uw organisatie optimaal in shape? En hoe zet u in op vitaliteit en talentontwikkeling, zodat innovatie van uw bibliotheek écht van de grond komt? We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Graag gaan we met u op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie. Én voor uw medewerkers.

Vitaliteit en organisatieverandering

De wens om als organisatie te ontwikkelen en te veranderen en om hierbij in te zetten op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, staat bij iedere bibliotheken wel prominent op de agenda. En er gebeurt natuurlijk al veel: er worden cultuursessies georganiseerd, formats ontwikkeld, nieuwe compententie benoemd, medewerkers wordt gevraagd om een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven, etc.

Kortom: volop initiatieven en actie op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar leidt dit alles werkelijk tot innovatie van uw bibliotheek? Niet zelden worden duurzame inzetbaarheids-traject van bovenaf ingezet. Terwijl duurzame inzetbaarheid van medewerkers juist heel sterk gaat over zelf initiatieven en verantwoordelijkheid nemen voor de richting waarin de organisatie en medewerkers zich willen ontwikkelen. We signaleren dat hier nog een wereld te winnen is.

Terugkerende vragen die wij uit het werkveld krijgen zijn:

  • Medewerkers vinden het lastig om zelf hun toegevoegde waarde te benoemen. Hoe helpen we ze daarbij?
  • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en ook vrijwilligers zich realiseren wat nodig is om mee te kunnen in de verandering van buitenwereld en organisatie?
  • En hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zelf meer regie nemen in hun werk?

Kortom: hoe zorg je voor échte ontwikkeling, van medewerker én organisatie?

Win-win

Uit de vele duurzame inzetbaarheidstrajecten die Cubiss de afgelopen jaren heeft begeleid, maken we op dat de inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot als:

picto1.jpger een goede analyse is gemaakt van de huidige vitaliteit van medewerkers en er een gedeelde bewustwording is over de inzetbaarheid binnen de gehele organisatie in relatie tot de strategische koers (o.m. de Cubiss Vitaliteitsscan);

 

 

picto2.jpghet management een helder, realistisch en gedragen toekomstbeeld heeft geschetst van wat er van medewerkers wordt verwacht met betrekking tot de organisatiekoers- en teamdoelen (kader);

 

 

picto3.jpgmedewerkers nadrukkelijker in staat gesteld worden zelf de regie te nemen met betrekking tot de gevraagde competenties en hun toekomst binnen de organisatie of daarbuiten (persoonlijk onwikkelplan);

 

 

 

picto4.jpgmedewerkers zich bewust zijn van hun rol, toegevoegde waarde en daadwerkelijk de verantwoordelijkheid nemen om de benodigde kennis, vaardigheden op te doen (persoonlijk actiepan).

 

 

Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid voor organisatie en medewerker. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. En voor de medewerker gaat het erom dat deze ook in veranderende omstandigheden toegevoegde waarde kan blijven bieden. Uiteindelijk gaat het erom dat duurzame inzetbaarheid leidt tot win-win, waarin én werknemers én werkgevers beiden belangrijke voordelen kunnen behalen.

Ook geïnteresseerd in meer rendement uit duurzame inzetbaarheid? Cubiss helpt u een stap verder!

De afgelopen drie jaar heeft Cubiss ruim 40 bibliotheken begeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit gebeurde met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie is ook dit jaar weer beschikbaar. Meer informatie over de ESF-regeling? Neem contact op met David Bul of Leyla Tapan. Graag delen zij onze ervaringen met u. Wij staan voor u klaar om de wensen en mogelijkheden te verkennen voor uw organisatie. Én voor uw medewerkers…!

Voorbeelden

Kijk hier voor een overzicht van begeleidingstrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de bevindingen van bibliotheken.

Meer weten?
Neem contact op met: