28 maart 2017

De bibliotheek en Nieuwe Brabanders

Het projectteam Versterken Taalvaardigheid zet zich ook in 2017 in opdracht van de provincie Brabant in om laaggeletterdheid in de provincie terug te dringen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waarvan Nieuwe Brabanders er één is. Nieke Geschiere, kartrekker voor het thema Nieuwe Brabanders, licht de huidige activiteiten toe.

“In 2016 ben ik me voor Cubiss gaan verdiepen in het thema vluchtelingen in relatie tot de bibliotheken. Door mijn vorige werkzaamheden bij Vluchtelingenwerk Nederland was ik al bekend met de inburgeringsprocedures. Maar welke rol kunnen en willen bibliotheken spelen?”

Marktonderzoek en best practices
Het tweede deel van 2016 stond voor Nieke vooral in het teken van de vluchtelingenstroom en de vraag wat bibliotheken en hun samenwerkingspartners kunnen doen voor nieuwkomers. Het resultaat van deze marktverkenning wordt zeer binnenkort op de Cubiss-website gepubliceerd. Een ander resultaat, een overzicht met best practices, publiceerden we vorig jaar al. Je leest het hier.

Eerste verkenning pilot
Het eerste gesprek om naar aanleiding van het marktonderzoek een mogelijke pilot te gaan starten heeft afgelopen vrijdag (24 maart) plaatsgevonden met Juan Khalaf en Annette Wierikx van Theek5. Centrale vragen in dat gesprek waren:

  • Hoe zorgen we dat de deelnemers aan de participatieworkshops binding blijven houden met de bibliotheek?
  • Wat kunnen we hen bieden met het oog op werk en toekomst?
  • Kan de bibliotheek een rol spelen in de gang naar vrijwilligerswerk?

Die laatste vraag is met ‘ja’ beantwoord en de eerste stappen voor een pilot zijn gezet.

Bibliotheken die ook interesse hebben in het starten van een pilot gerelateerd aan het onderwerp vluchtelingen, kunnen contact opnemen met Nieke.

Bibliospel
Daarnaast is het Bibliospel, dat we voor SNV Brabant Centraal(Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen) en Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkelen, in de testfase. Het doel van het spel is nieuwkomers de mogelijkheden van de bibliotheek te laten zien en ze er wegwijs te maken. “Samen met Desiree van Beurden en Wilma Holverda ontvang ik binnenkort een groep vluchtelingen in de bibliotheek. We gaan het Bibliospel testen en vervolgens verder aanscherpen.” Het is het idee om het Bibliospel vervolgens beschikbaar te stellen aan de Brabantse bibliotheken die ermee aan de slag willen. Bibliotheken die interesse hebben kunnen contact opnemen met Nieke Geschiere.

Arbeidsmigranten
Naast de nieuwkomers staat ook een tweede groep Nieuwe Brabanders op ons vizier namelijk: de arbeidsmigranten. Nieke vertelt: “Ik doe een onderzoek naar de ‘vindplaats’ van Polen, Roemenen en Bulgaren in Brabant en breng in kaart aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Een aantal Brabantse bibliotheken heeft te maken met deze doelgroep en wil graag passende dienstverlening aanbieden. We gaan samen ontdekken welke activiteiten werken, en welke niet.” Het eerste verkennende gesprek met LEV-groep Helmond heeft inmiddels plaatsgevonden en krijgt spoedig een vervolg.

 

Meer weten?
Neem contact op met: