12 mei 2020

Actiegroepen Corona

Het coronavirus stelt de bibliotheken voor grote uitdagingen. Vanuit de Brabantse Netwerkbibliotheek is afgesproken dat de Brabantse bibliotheken en Cubiss de komende periode samen extra op zullen trekken rondom corona en de bibliotheek. Dit door uitwisseling van informatie en kennis en het ophalen en verder brengen van de laatste ontwikkelingen, in en buiten de branche. Zodat je als bibliotheek het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden en je snel en gemakkelijk toegang hebt tot relevante informatie. Zo gaan er actiegroepen van start rondom drie thema's.

Eerste actiegroep van start

De eerste actiegroep Openen en opstarten fysieke vestigingen is al van start gegaan. 'Facilitator' vanuit deze actiegroep is Marjo Frenk (Cubiss) en vanuit bijna alle bibliotheken is inmiddels een projectleider/aanspreekpunt aangehaakt. De eerste actiebijeenkomst heeft vandaag (12 mei) al plaatsgevonden via Microsoft Teams. De onderwerpen die voorbijkomen zijn divers:

  • Hoe start je logistiek weer op?
  • Communicatie: ervaringen van bibliotheek Eindhoven;
  • Actieplan/draaiboek voor openen;
  • Vragen over spatschermen.

 

In de komende weken starten ook de actiegroepen rondom het opstarten van educatie-dienstverlening en dienstverlening basisvaardigheden. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met:

Cubiss faciliteert de actiegroep en biedt ondersteuning in de communicatie. Bibliotheken leveren input, delen ervaringen en wisselen infromatie uit. Uiteraard maken we hierbij ook gebruik van kennis en informatie uit het landelijke netwerk.

Meer weten?
Neem contact op met: