Datum

Bibliotheken en neutraliteit

Bij een debat én in de bibliotheek hoor je vaak het woord ‘neutraliteit’. Maar is een bibliotheek echt neutraal, en hoort dat wel zo te zijn? Het woord neutraliteit wordt gebruikt om te laten zien dat een bibliotheek voor iedereen is. Maar is een bibliotheek wel voor iedereen als een bibliotheek neutraal is?

In een artikel uit 2008 schijnt Candise Branum licht op het idee dat een bibliotheekmedewerker neutraal en objectief hoort te zijn. Er wordt van de medewerker verwacht dat hij zijn eigen ervaringen en meningen opzij zet om objectief te zijn. Volgens Branum neemt dit de kracht van ervaringen en kennis van de medewerker weg.

Volgens het artikel spreken Amerikaanse bibliotheekmedewerkers zich al sinds de jaren 80 uit tegen neutraliteit in de bibliotheek. Er is een grote kloof tussen medewerkers die professionele objectiviteit willen bieden en medewerkers die een stukje ethiek mee de bibliotheek in willen nemen.

In het artikel staat ook dat een bibliotheekmedewerker eigenlijk niet neutraal kan zijn vanwege zijn eigen normen en waarden. Als je in de bibliotheek vraagt naar een boek over een bepaald thema, is de kans groot dat bibliotheekmedewerkers een ander boek aanraden, gebaseerd op hun eigen ervaringen.

Hoe vertaalt neutraliteit en objectiviteit zich naar een debat?

Als debatleider kies je geen kant en je behandelt iedereen hetzelfde. De definitie van neutraal in het Van Dale woordenboek is:

neu·traal (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 tussen de partijen in staand; = onpartijdig: een neutraal land niet in een oorlog betrokken

Je kunt dus zeggen dat je neutraal bent als debatleider, omdat je tussen de partijen in staat. Maar je kunt ook zeggen dat het woord neutraal hier niet relevant is, omdat je tijdens het debat geen mening hebt. Door geen mening te hebben sta je er niet tussenin, maar erbuiten. Buiten de stelling staan als debatleider is waarschijnlijk een betere benadering dan ‘neutraal’ zijn. Er zit dus een verschil tussen neutraliteit en onpartijdigheid.

Verdieping:

The myth of library neutrality
Het eerder gerefereerde artikel uit 2008, geschreven door Candise Branum.

Librarians in the 21st Century: It Is Becoming Impossible to Remain Neutral
Stacie Williams, een zwarte bibliotheekmedewerker, vertelt over micro-agressies, neutraal zijn en hoe er voor haar geen veiligheid is in neutraal zijn.

The neutrality vs. objectivity game ends
Een stuk van Tonya Mosley, een zwarte journalist, over dat onpartijdig zijn en neutraal zijn niet hetzelfde is.

Libraries Should Take Sides: Breaking Down the Neutrality Myth
Een artikel over het wel of niet neutraal zijn van bibliotheken in Amerika, naar aanleiding van een campagne waarin wordt gezegd “libraries don’t take sides”.

The importance of neutrality
Een artikel over of journalisten onpartijdig of neutraal moeten zijn, waarin wordt besproken dat journalisten helemaal neutraal moeten zijn.

Does neutrality mean indifference?
Een artikel over wat neutraliteit in journalistiek betekent wanneer het gaat over problemen in de democratie en de maatschappij.

Bronnen

Get Started Guide debat van Cubiss
Handleiding een verkiezingsdebat voor iedereen van het Nederlands Debat Instituut en Stichting Lezen & Schrijven 
https://www.taalwinkel.nl/het-organiseren-van-een-debat-of-discussie/

Naar overzicht Actueel en Blogs >>