11 juni 2019

Een zak vol ongeopende brieven

Aanpak laaggeletterdheid bij woningcorporatie Wonen Limburg

Zes Limburgse bibliotheken en Cubiss hebben de afgelopen maanden medewerkers van zeven kantoren van de grootse woningcorporatie van Limburg geïnformeerd over laaggeletterdheid. Natuurlijk is ook de rol van de bibliotheek in het bestrijden ervan besproken.

Cijfers

Bijna 13 procent van de Limburgse bevolking is laaggeletterdheid. In Venlo, Roermond en Heerlen kan zelfs meer dan 16 procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar niet goed genoeg lezen en schrijven om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Schaamte 

Folders, brieven, websites en statuten van woningcorporaties worden door laagtaalvaardige huurders vaak niet goed begrepen. Men gebruikt een te hoog taalniveau. Woningcorporaties hebben ook steeds meer digitaal contact met hun klanten. Maar de groep huurders die veel moeite heeft met de digitalere wereld, groeit.

Vanwege de schaamte die er nog steeds heerst bij veel laaggeletterde bewoners, moet het water hen echt tot de lippen staan voordat ze actie ondernemen. We hoorden het verhaal over een huurder die met een plastic zak vol ongeopende brieven naar de balie van zijn corporatie is gegaan. De betreffende huurder heeft dan een flink probleem, maar de woningcorporatie ook. Het is van belang dat woningcorporaties tijd en aandacht in deze doelgroep gaan steken.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Woningcorporatie Wonen Limburg is actief in heel Limburg. Er werken 250 medewerkers. De corporatie beheert 26.000 woningen, 3.000 andere panden en 7 buurtwinkels. In een buurtwinkel werken teams van 8 a 20 medewerkers van Wonen Limburg aan leefbaarheid, wijk- en complexbeheer en huurincasso’s. Deze medewerkers hebben veel direct klantcontact.

Wonen Limburg vermoedde vorig jaar dat een flink deel van haar huurders laaggeletterd is. Daarom wilde Wonen Limburg intern aandacht besteden aan dit onderwerp. Ze vroeg de Limburgse bibliotheken om meer te vertellen over laaggeletterdheid, bewustwording en doorverwijzing aan de medewerkers. Ze wilden weten hoe groot het probleem is in de buurten en gemeentes waar buurtwinkels zijn gevestigd. En ze wilden meer weten over de activiteiten van de lokale bibliotheek rond laaggeletterdheid. Zodra er kennis over het thema én een vertrouwensband met de huurder is, kunnen problemen rond laaggeletterdheid eerder door de medewerkers van de woningcorporaties bespreekbaar worden gemaakt.

Aanpak

Cindy Tholen van Bibliorura bedacht een ‘informatiecampagne’. Afgelopen najaar ontstond dit idee tijdens haar contact met het hoofdkantoor van Wonen Limburg in Roermond, ook zij hebben belang bij het bestrijden van laaggeletterdheid.

Cindy nam contact op met Andrea Driesse van Cubiss. Andrea koppelde de lokale taalhuiscoördinatoren en/of specialisten basisvaardigheden van de bibliotheken en de buurtwinkels aan elkaar; zo kregen ze informatie van ‘dichtbij de bron’.

Elke buurtwinkel had tijd ingepland voor de eigen bibliotheek. Cubiss heeft een basis-presentatie gemaakt, waar de bibliotheek eigen specifieke informatie aan toevoegde. Dankzij de presentatie maakten de buurtwinkelmedewerkers in vogelvlucht kennis met het thema. De bibliotheken hebben Ken uw doelgroep gebruikt voor de lokale cijfers rond laaggeletterdheid. Ze vertelden over hun taalactiviteiten en de (digi)taalhuizen.

De presentaties van de bibliotheken zijn goed ontvangen door de buurtwinkels. Ook de bibliotheekmedewerkers - Ellis van Megen (Bibliotheek Maas en Peel), Toos Jenniskens (Bibliocenter), Marja Henssen (SCHUNCK Bibliotheek), Marita Peeters (Biblionu), Carolien Mahin (De Domijnen) en Cindy Tholen (Bibliorura) - waren positief.

Reacties

De buurtwinkelmedewerkers waren onder de indruk van het onderwerp. Ze waren verbaasd over het grote aantal laaggeletterden en zeker over het aantal NT1-ers. Het was echt een eye-opener. De medewerkers waren ook verbaasd over het uitgebreide aanbod van de bibliotheek. Ze wisten niet dat bibliotheken zo actief zijn binnen dit thema, dat ze dus veel meer doen dan het uitlenen van boeken.

Ook kwamen er uit de presentaties leuke ideeën voor een eventueel vervolg. Zoals het nog uitgebreider informeren van de medewerkers. Of oefenen met het aanspreken van mensen van wie zij vermoeden dat ze laaggeletterd zijn. De training Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken kan dan ingezet worden.

Nu het tussen de oren zit, is het zaak om dit onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te blijven brengen. Wonen Limburg, de bibliotheken en Cubiss blijven in gesprek over hoe we vervolg kunnen geven aan deze informatiecampagne.

Laatste nieuws!

Wonen Limburg organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten voor haar medewerkers in het hoofdkantoor. Voor de bijeenkomst tijdens de Week van de Alfabetisering is gekozen voor het thema laaggeletterdheid, vanwege de enthousiaste reacties van de buurtwinkelsmedewerkers. Cindy Tholen van Bibliorura en Cubiss pakken dit op.

Wordt zeker vervolgd!