Contactinformatie voor persoonsgegevens

Contactgegevens voor inzien, rectificeren, verwijderen, beperken, verplaatsen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar privacy@cubiss.nl. Of neem contact op via:

Cubiss
Statenlaan 4
5042 RX Tilburg
Contactpersoon: Thijs de Groof (E privacy@cubiss.nl | 06 20 97 25 78)
T 013 465 6700 (algemeen)
info@cubiss.nl

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

Cubiss zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

 

Terug naar de Privacyverklaring van Cubiss.