04 juni 2020

Taalonderwijs een logische plek voor digitale geletterdheid

Taal en digitale geletterdheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo moet je voor het herkennen van nepnieuws heel goed kunnen lezen. Daarom is het logisch dat digitale geletterdheid een plekje krijgt in het taalonderwijs. Maar hoe doe je dat? En welke kansen liggen er voor bibliotheken?

In 2019 werkte Cubiss mee aan een landelijke pilot van Kennisnet. Het doel van de pilot was om digitale geletterdheid stapsgewijs in het taalonderwijs te integreren. De inspiratie hiervoor kwam uit Zweden. We gingen aan de slag met vier scholen van RBOB de Kempen en Bibliotheek De Kempen.

Totaalaanpak

Alles wat we tijdens de pilot hebben geleerd legden we vast in een publicatie. Meer weten over deze  Totaalaanpak: Taal en digitale geletterdheid? Vraag de Totaalaanpak aan.

 

Meer weten?
Neem contact op met: