15 februari 2017

Taalakkoord bestrijding laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek ondertekend!

Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken is in de Westelijke Mijnstreek daarom met diverse publieke en private partijen een coalitie opgericht. De doelstelling is om gezamenlijk laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek te voorkomen en te verminderen.

De coalitie is tot stand gekomen op initiatief van:

  • Cubiss Limburg
  • Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein
  • Partners in Welzijn
  • ROC Leeuwenborgh
  • Stichting De Domijnen
  • Stichting Lezen & Schrijven, en
  • Vixia

Op 13 februari hebben de partners hun handtekening zetten onder het “Taalakkoord voor bestrijding van laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek”.

De betrokkenheid van de partners van de coalitie bij taal is divers en daarom is ook hun aanpak steeds anders. Dit is kenmerkend voor de aanpak van laaggeletterdheid: iedereen heeft ermee te maken, maar de manier waarop is steeds anders. De gemene deler van de partners is het maatschappelijk belang van hun inzet, specifiek gericht op de aanpak van laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek.

Verminderen en voorkomen

Het verminderen van laaggeletterdheid kan worden bereikt door samen bekendheid te geven aan het probleem en laaggeletterden te helpen de weg te vinden naar een taalcursus. En door zorg te dragen voor voldoende formeel én informeel taalonderwijs, dat toegankelijk en betaalbaar is. Laaggeletterdheid voorkomen is de andere kant van de medaille. Daarom zetten partners zich in om taalplezier bij kinderen en volwassenen te stimuleren. Er is hier dus zeker ook een rol weggelegd voor Cubiss Limburg!

taalakkoord westelijke mijnstreek interview Vixia20032017_2.jpg

Onderwerpen

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.