28 april 2020

Subsidies Tel mee met Taal 2020 

Voorkom en verminder laaggeletterdheid

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.   

De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud.  

Wie kan subsidie aanvragen? 

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid aan te pakken. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor: 

  • Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders. 
  • Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. 

Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020  tot en met 31 mei 2020.

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. 

Meer weten?

Meer weten over de subsidie? Kijk op de website van Tel mee met taal of neem contact op met Goswin Konings (subsidie gericht op laagtaalvaardige ouders) en Moon Fung Fong (subsidie gericht op laagtaalvaardige werknemers). 

Meer weten?
Neem contact op met: