Goswin Konings

Adviseur 06 24 79 43 30

Mijn werkzaamheden bij Cubiss zijn allemaal gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en het versterken van de basisvaardigheden. Ik heb daarbij twee aandachtsgebieden onder mijn hoede. Ten eerste het thema Buitenschoolse activiteiten voor taalzwakke jongeren. Hierbij zoek ik naar mogelijkheden om samen met partners activiteiten neer te zetten die leerlingen stimuleert om meer te lezen en schrijven én om ook na hun studie te blijven lezen en schrijven. Daarnaast ben ik voor bibliotheken en hun netwerkpartners uit de regio noordoost-brabant het aanspreekpunt  op het gebied van laaggeletterdheid en de ontwikkeling van basisvaardigheden.

Cubiss is voor mij een omgeving waar ik me erg thuis voel tussen maatschappelijk betrokken, boeken minnende klanten én collega’s. In mijn werk vind ik heldere communicatie, korte lijnen en een praktische insteek belangrijk, maar ook ruimte voor creativiteit en humor.

Goswin Konings

Ik adviseer je graag over:

  • Basisvaardigheden    
  • Taalvaardigheid    
  • Participatie & zelfredzaamheid