Datum

Succesvol en goed georganiseerd samenwerken binnen het DigiTaalhuis

Hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking binnen de DigiTaalhuizen, waarbij alle kernpartners duidelijkheid hebben over welke gezamenlijke afspraken er zijn gemaakt en wat er van hen verwacht wordt. Deze notitie helpt je om het gesprek aan te gaan met je DigiTaalhuis-partners!

Idealiter is de leiding van het DigiTaalhuis in handen van een stuurgroep waarin meerdere partners en de opdrachtgever vertegenwoordigd zijn. In de praktijk loopt het soms toch anders. Zeker als het gaat om het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is nog veel winst te behalen.

Om succesvol samen te kunnen werken zijn heldere structuren, werkprocessen en samenwerkingsafspraken nodig. Minstens zo belangrijk zijn heldere verwachtingen, wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke ambitie, agenda en financiering.

Deze notitie geeft adviezen om je te helpen bij het vormgeven van het samenwerkingsproces. We gaan in op het hoe en waarom van het goed organiseren en managen van samenwerkingsverbanden binnen de DigiTaalhuizen. We noemen ook concrete vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. 

Bekijk de notitie  

Naar overzicht Actueel en Blogs >>