11 maart 2016

Leerlingen schitteren in Mediabattle Omroep Brabant-TV

Opnames vanaf maart - uitzendingen vanaf september

In samenwerking met Omroep Brabant en Marres Producties ontwikkelt Cubiss de Mediabattle. Dit is een tv-programma waarin een spannende en interactieve wedstrijd wordt gespeeld door leerlingen van het voortgezet onderwijs. Een quiz die bijdraagt aan de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Wijs omgaan met media

Slim zoeken boven parate kennis, daar gaat het om in de Mediabattle. De leerlingen die het meest wijs omgaan met media, winnen de wedstrijd. De quiz draagt bij aan het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Deze competenties hebben betrekking op kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van media. De MediaBattle Roadshow is een mooie mix van het gebruik van apparatuur en software, het bewust inzetten van media om de verdieping op een bepaald thema te zoeken en het beoordelen van gevonden informatie. Maar bovenal gaat het om bewust en vaardig maken van jongeren in het kunnen filteren van (online) informatie.

Fonds 21

In oktober heeft Cubiss een aanvraag gedaan bij Fonds 21 voor financiële ondersteuning bij de MediaBattle. Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. De aanvraag is toegekend.

Dankzij de bijdrage wordt randprogrammering bij het tv-programma ontwikkeld, denk daarbij aan aanvullende lesmaterialen en instrumenten om concreet aan de slag te gaan met mediawijsheid in de klas, kennisbijeenkomsten met schooldirecties, schoolleiders en docenten en scholing of workshops om het thema mediawijsheid structureel in te bedden in het onderwijsprogramma.

10 deelnemende scholen Mediabattle

In een tour door Brabant heeft Cubiss binnen hele korte tijd 10 enthousiaste vo-scholen gevonden die meedoen aan de televisieopnames van de mediabattle. Cubiss heeft gesprekken gevoerd met tenminste 16 middelbare scholen op verschillende niveaus, van vmbo tot vwo en van directie tot mediathecaris over het belang van structurele aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs. In co-creatie met de scholen wordt de randprogrammering van de Mediabattle verder vormgegeven.

Data

De pilotopnames vonden plaats op 30 maart bij Prinsentuin van Cooth in Breda. Verder zijn de opnames gepland tussen 19 april en 12 juli. Een compleet overzicht van de draaidagen en locaties verschijnt binnenkort op deze website. De afleveringen worden vanaf september uitgezonden op Omroep Brabant en doorlopend aangeboden via NPO Uitzending Gemist, Youtube en er komt een online community voor interactie.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2016). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met:

Naast school, leerling en ouders/verzorgers, is de bibliotheek een cruciale partner in de aanpak voor mediawijsheid