16 juni 2018

Let op: ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid weer beschikbaar!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat de ESF-subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid weer beschikbaar is. Er zijn momenteel twee 'calls' aangekondigd voor dit jaar en één voor 2019. Het eerste tijdvak voor het indienen van de subsidie-aanvraag voor organisaties is van 25 juni tot en met 29 juni 2018.

Advies en implementatieplan

De subsisieregeling heeft betrekking op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid van werkenden door het verkrijgen van een advies met implementatieplan en/of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

Dit is gericht op één of meer van onderstaande thema’s:

 • Bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress (aanpassen organisatie van het werk) en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Bevorderen van de leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Advies en/of begeleiding bij implementatie van een advies gericht op de bewustwording, sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheidsprojecten, moeten eraan bijdragen dat werkenden tot hun pensioen betrokken, gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Wanneer aanvragen? - de tijdvakken:

 • 25-06-2018 t/m 29-06-2018
 • 12-11-2018 t/m 16-11-2018
 • 08-04-2019 t/m 12-04-2019

Let op: de aanvraagperiodes zijn puur bedoeld voor het indienen van de subsidie-aanvraag. De verdere invulling van het traject als ook bepalen van de startdatum kunnen later plaatsvinden, in ieder geval na goedkeuring door Agentschap SZW.

Inschakelen Cubiss-adviseur

Met ondersteuning van de ESF-subsidie kunt u bij Cubiss terecht voor advies om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren, als ook voor begeleiding bij de implementatie van een advies. En ook begeleiden we bij het indienen van de aanvraag.

Voorbeelden

Kijk hier voor een overzicht van begeleidingstrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de bevindingen van bibliotheken.

Een aantal budgetten uit de regeling op een rij:

 • Totaalbudget regeling: per tijdvak is er 15 miljoen euro beschikbaar
 • Subsidiabele kosten: subsidiabel zijn de uren van een extern adviseur, met een maximum van € 25.000,- en een maximaal uurtarief van € 100,-
 • Subsidie: 50%, dus max. € 12.500,-
 • Minimale projectkosten: € 12.000,-

Win-win

Uit de vele duurzame inzetbaarheidstrajecten die Cubiss de afgelopen jaren heeft begeleid, maken we op dat de inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot als:

picto1.jpger een goede analyse is gemaakt van de huidige vitaliteit van medewerkers en er een gedeelde bewustwording is over de inzetbaarheid binnen de gehele organisatie in relatie tot de strategische koers (o.m. de Cubiss Vitaliteitsscan);

 

 

picto2.jpghet management een helder, realistisch en gedragen toekomstbeeld heeft geschetst van wat er van medewerkers wordt verwacht met betrekking tot de organisatiekoers- en teamdoelen (kader);

 

 

picto3.jpgmedewerkers nadrukkelijker in staat gesteld worden zelf de regie te nemen met betrekking tot de gevraagde competenties en hun toekomst binnen de organisatie of daarbuiten (persoonlijk onwikkelplan);

 

 

 

picto4.jpgmedewerkers zich bewust zijn van hun rol, toegevoegde waarde en daadwerkelijk de verantwoordelijkheid nemen om de benodigde kennis, vaardigheden op te doen (persoonlijk actiepan).

 

 

Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid voor organisatie en medewerker. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. En voor de medewerker gaat het erom dat deze ook in veranderende omstandigheden toegevoegde waarde kan blijven bieden. Uiteindelijk gaat het erom dat duurzame inzetbaarheid leidt tot win-win, waarin én werknemers én werkgevers beiden belangrijke voordelen kunnen behalen.

Ook geïnteresseerd in meer rendement uit duurzame inzetbaarheid? Cubiss helpt u een stap verder!

De afgelopen twee jaar heeft Cubiss ruim 40 bibliotheken begeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit gebeurde met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het belang om in te zetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt er echter niet minder om!  Graag delen wij onze ervaringen met u. Wij staan voor u klaar om de wensen en mogelijkheden te verkennen voor uw organisatie. Én voor uw medewerkers…!

Meer weten? Neem contact op met Leyla Tapan.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.