Datum

Gecijferdheid Telt Mee!

Op de landelijke themadag 'Gefijcerdheid' is de nieuwe website gecijferdheidteltmee.nl gelanceerd.

In Nederland zijn naar schatting 2,1 miljoen mensen laaggecijferd. Omgaan met kwantitatieve gegevens - getallen, cijfers, maten, grafieken - is voor hen zo lastig dat het belemmerend is in het dagelijks leven. Het gaat daarbij niet alleen om eerste orde vaardigheden als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, maar met name om tweede orde vaardigheden als redeneren, interpreteren en het hanteren van de situatie. Denk aan het begrijpen van persconferenties over corona of het invullen van formulieren voor de hypotheek. Dit brengt afhankelijkheid van anderen met zich mee, medische risico's en een grotere kans om slachtoffer te worden van oplichting.  

Tot dusver is er veel meer aandacht voor geletterdheid dan voor gecijferdheid. Op 30 maart werd er daarom een eerste interessante landelijke themadag over gecijferdheid georganiseerd door Hogeschool Utrecht en Probiblio. De bijeenkomst werd geopend met videobijdragen door onder meer Minister Dennis Wiersma (OCW) en Ionica Smeets (hoogleraar, wiskundige). Kees Hoogland (lector Hogeschool Utrecht) fungeerde als dagvoorzitter. 

Bibliotheek Oostland, Bibliotheek AanZet en Bibliotheek DOK Delft brachten verslag uit van diverse pilots die zij uitvoeren rond gecijferdheid. Oostland ontwikkelde een cursus; AanZet voerde onder meer activiteiten uit om de bewustwording bij netwerkpartners te vergroten; DOD Delft trainde rekenmaatjes. 

Tijdens de themadag is een nieuwe website gecijferdheidteltmee.nl formeel in gebruik genomen. Op de website vind je alle informatie en filmpjes terug met betrekking tot de themadag. De site bevat ook een inspiratiebox voor bibliotheken en taalhuizen die met gecijferdheid aan de slag willen. Iedereen is uitgenodigd om ook zelf ervaringen en informatie toe te voegen. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>