10 januari 2019

Bieblab gaat aan de slag met impact

Impact een duidelijke plaats in 2019 binnen bieblab

In het werkplan van Bieblab voor 2019 heeft het thema impact een duidelijke plaats. Wat is de invloed van een bibliotheek? Welke effecten creëren bibliotheek activiteiten? Wat is de gewenste impact? Bieblab Brabant gaat in 2019 met vijf bibliotheken een traject aan rondom het meten, uitdragen en vergroten van maatschappelijke impact.

Impact is een groeiend fenomeen. Met impact wordt gekeken naar meerwaarde. Ook voor bibliotheken is het belangrijk een inzicht te hebben in hun impact. Welke effecten creëren activiteiten van de bibliotheek? Wat is de gewenste impact? Wat is de invloed van de bibliotheek op de maatschappij? Allerlei vragen die vallen binnen het thema impact en bibliotheek innovatie. Vandaar dat het thema impact een plaats heeft in het Brabantse werkplan van 2019. 

Dit jaar gaat Bieblab bij vijf bibliotheken een traject aan rond het meten, uitdragen en vergroten van de maatschappelijke impact. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van de bijdrage die de bibliotheek levert aan de maatschappij. Dit kan op allerlei gebieden, van jeugd en onderwijs tot persoonlijke ontwikkeling of zelfredzaamheid. Aanvullend op dit project wordt er een toolkit over impact ontwikkeld. De toolkit heeft als doel de bibliotheek handvatten te bieden bij de eerste stappen voor het aantonen van impact.


Geïnteresseerd in dit project? Neem contact op met Lonneke Jans.

 

Meer weten?
Neem contact op met: