06 november 2019

Samenwerking Limburgse bibliotheken en Belastingdienst

Twaalf van de vijftien Limburgse bibliotheken bieden hulp aan burgers bij hun belastingaangifte. Met deze hulp zijn in de aangifteperiode van 2019 643 burgers bereikt. Landelijk zijn er ruim 13 duizend burgers bereikt. Het betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen. De behaalde resultaten zijn een goede opmaat voor het landelijke project Digitale Inclusie.

De groei in het bereik laat zien dat het tijd nodig heeft voordat burgers weten dat ze voor hulp bij de belastingaangifte bij de bibliotheek terechtkunnen. Daarom blijft het bereiken van burgers een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking met de Belastingdienst.

Bekijk de Infographic BOP Belastingdienst 2019 -  Limburg.

De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de BOP-meting hebben begin oktober een individuele rapportage en een individuele infographic ontvangen, waarmee de samenwerking met de Belastingdienst op lokaal niveau in kaart is gebracht. Dit biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan.

Bekijk naast de resultaten van het BOP-onderzoek Belastingdienst, eveneens de provinciale infographic Basisvaardigheden volwassenen – Limburg.

Meer weten?
Neem contact op met: