07 januari 2019

Nieuwe subsidieregeling belastingdienstverlening

De nieuwe subsidieregeling voor de belastingdienstverlening 2019-2022 is gepubliceerd. Aanvragen rond de belastingdienstverlening kunnen tot uiterlijk 15 februari 2019 door Bibliotheken worden ingediend. De aanvraag kan ingediend worden aan de hand van het aanvraagformulier.  Het ingevulde formulier kan worden ingediend bij subsidieloket@kb.nl. De beslissing rond de toezegging van de subsidie volgt uiterlijk 15 maart.  

De subsidieaanvraag richt zich op de samenwerking tussen de KB en de Belastingdienst. Samen werken zij aan het project digitale inclusie van kwetsbare burgers. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lokale bibliotheken die voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het algemene subsidiereglement van de KB. Meer informatie vindt u hier.

Meer weten?
Neem contact op met: