22 november 2019

Neem nú een voorsprong, omarm je maatschappelijke taak en blijf daardoor relevant!

Mark Froger, één van de workshopbegleider tijdens de Cubiss Kennisdag (0-23 jaar) op 12 november jl., werkt als consultant bij IT Workz. Als procesbegeleider was hij betrokken bij de inbedding van digitale geletterdheid in het recent aan de minister gepresenteerde nieuwe onderwijscurriculum.

Cubiss Kennisdag 2019 Boyd Smith Photo-8751.jpg

Tijdens de Cubiss Kennisdag nam Mark zijn workshopdeelnemers mee naar het domein van het nieuwe curriculum. Samen met de groep zocht hij naar de manier waarop bibliotheekprofessionals nu al verbinding kunnen maken met hun toekomstige rol. 

"Er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, technologie speelt een belangrijke rol, mensen gedragen zich anders en we weten dat we in een wereld leven die continu ontwikkelt. Een nieuw curriculum is hard nodig, want al heel lang is er in het onderwijs nauwelijks iets aangepast op al die grote veranderingen die we als samenleving en individuen doormaken. Er zijn negen nieuwe leergebieden geformuleerd, waarvan eentje digitale geletterdheid is. Het is voor het eerst dat dit leergebied onderwijsinhoud krijgt. Het is complex, omdat het niet op zichzelf staat. Het digitale domein is overal en speelt op allerlei momenten een belangrijke rol in ons leven.” 

Zoek de samenwerking met experts, bedrijfsleven en wetenschap. De bibliotheek is zo’n expert die alles weet van geletterdheid

“Wat hebben we nodig om het nieuwe curriculum te laten slagen? Eén van die punten is het advies om snel te beginnen en samenwerking op te zoeken met experts, bedrijfsleven en wetenschap. De bibliotheek is zo’n expert die alles weet van geletterdheid, dat onlosmakelijk verbonden is met digitale geletterdheid. Want wie de taal niet goed beheerst, is ook niet digitaalvaardig en kan niet voldoende meedoen in de samenleving. Hier liggen grote kansen voor de bibliotheek.”

Tips van Mark Froger:  

  1. Zoek de verbinding vanuit je eigen domein en expertise. Zet die focus op geletterdheid in om de basis te blijven leggen voor digitale geletterdheid. Zorg ervoor dat je dit op een eigentijdse manier vermarkt en actief naar buiten treedt, zodat je doelgroepen blijven zien waarom jij relevant bent en toegevoegde waarde hebt. Dan doel ik niet alleen op de kinderen zelf, maar ook op ouders en onderwijs.
  2. Maak een hedendaagse doorvertaling vanuit de al bestaande informatievaardigheden. Zoals je boeken of media zoekt in de bibliotheek, zo kun je doelgroep ook helpen bij het vergroten van vaardigheden om informatie te zoeken en te duiden op het internet. Dat lijkt misschien maar een klein aspect van het omvangrijke werkgebied digitale geletterdheid, maar het is wel een cruciale.
  3. Ook op het vlak van protocollen, omgangsnormen en afspraken zie ik een rol weggelegd voor de bibliotheek. Scholen worstelen er enorm mee. Vaak wordt het pas een onderwerp als er een incident is, terwijl het juist waardevol is om op voorhand dingen af te spreken.
  4. Zoek als bibliotheken nog meer de samenwerking op. Leer van elkaar, deel met elkaar. En verstevig zo je positie in een veld waarin ongetwijfeld meer concurrentie gaat komen als digitale geletterdheid geen vrijblijvende exercitie meer is. Samen sta je sterk.
  5. Wacht niet af tot de details van het curriculum zijn afgekaart en de lesmethoden in ontwikkeling zijn, maar begin vandaag met het benadrukken van de urgentie en het uitspreken van je ambitie. Spring nu in het gat, neem een voorsprong en omarm de taak die voor je ligt. Dan blijf je als bibliotheek relevant.
     

Impressie

Voor een indruk van de kennisdag van 12 november jl., bekijk de presentaties en foto's op www.cubiss.nl/kennisdag-2019.  

 

Hou onze socials in de gaten. De komende weken delen we via Twitter, LinkedIn en Facebook nog meer verdiepende interviews met tips van sprekers!

Foto's: © Boyd Brian Smith

Meer weten?
Neem contact op met: