Datum

Landelijk programma Digitaal Burgerschap

De laatste maanden is het nog duidelijker geworden dan daarvoor – digitaal geletterd zijn is voor iedereen een must om goed mee te kunnen doen in de samenleving.

Of het nou gaat om het geven of volgen van online onderwijs, het volgen van de laatste ontwikkelingen rond corona of om de Amerikaanse presidentsverkiezingen – alles draait om vaardigheden die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt en in staat zijn om met de beschikbare devices je weg in het digitale landschap te zoeken. Velen slagen daarin, maar ook hebben veel mensen, jong en oud, er moeite mee om hun digitale weg te vinden.

Stichting Pica, een onafhankelijke stichting die het bibliotheekwerk stimuleert, heeft voor de komende jaren een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor een landelijk programma digitaal burgerschap. De Koninklijke Bibliotheek en Samenwerkende POI’s Nederland gaan dit programma uitvoeren, samen met de Nederlandse bibliotheken. In 2021 wordt gestart met het uitwerken van het programma, het inventariseren van wat er al is, het opzetten van een aantal pilots en een onderzoeksprogramma.

Vanaf 2022 wordt dit programma via de bibliotheken verder uitgerold. Uiteraard worden waar mogelijk en wenselijk partijen uit het onderwijs en het sociaal domein betrokken. Cubiss is nauw betrokken geweest bij de opzet van het plan van Pica. De opbrengsten vanuit het project Vergroten Mediawijsheid zullen zeker een plek kunnen krijgen in de verdere uitvoering.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>