21 oktober 2020

Gratis kinderboek: Verhäölkes in ós Limburgs plat

Boekjes in een van de Limburgse dialecten zijn er niet veel in Limburg. En daar is nu verandering in gekomen!

De commissie volkscultuur van Veldeke Limburg sprong in dat gat en vroeg Limburgstalige schijvers een kinderverhaaltje in te sturen in hun eigen dialect. Dat leverde een bonte oogst op van 26 verhaaltjes in dialecten van Noord tot Zuid, over uitstapjes, feestjes, kabouters, beestjes. Fantasie of echt gebeurd, om te lachen, serieus, heel kort of iets langer. Voor kleine of wat grotere kinderen.

Om voorgelezen te worden of om zelf te lezen

Ouders uit Roermond lezen niet gemakkelijk een verhaaltje voor in het Kerkraads en in Weert hebben ze moeite met Venrays. Daarom is aan de verschillende kringen van dialectvereniging Veldeke Limburg gevraagd om al deze verhalen te vertalen in hun eigen dialect. Zes kringen gingen de uitdaging aan. En zo kwam het tot een uitgave in het Echts, Roermonds, Sitards, Susterens, Valkenburg, Venrays en Weerts. Voor de echte dialectliefhebbers is er een uitgave in de streektaal van de oorspronkelijke schrijvers. Ook is gezorgd voor passende illustraties bij de verhaaltjes.

De provincie ziet het belang van instandhouding van het dialect eveneens in en wil het gebruik daarvan stimuleren. De Raod veur ’t Limburgs (het adviesorgaan van de Provincie op streektaalgebied) heeft niet alleen dit project financieel gesteund, maar stelt ook een bedrag ter beschikking om alle bibliotheken in Limburg te voorzien van de algemene uitgave. Daarnaast ontvangen de bibliotheken binnen het werkgebied van de participerende Veldekekringen een exemplaar in het eigen dialect. Ligne krijgt er dus ook een in het Zittesj en Nederweert een in het Weerts.

Half november komen de boekjes van de drukker. Daarna zullen mensen van de Veldekekringen contact opnemen om uw exempla(a)r(en) te komen overhandigen. De andere Limburgse bibliotheken krijgen het boekje toegezonden via Cubiss. Op de facebookpagina Verhäölkes in ós Limburgs plat vindt u meer informatie en voorbeelden van teksten.

Meer weten?
Neem contact op met: