21 januari 2020

BieBie en Aapie op zoek naar een boek

De Limburgse bibliotheken delen in januari 2020 voorleesboekjes uit bij scholen in hun regio. Het boekje is bedoeld voor kinderen uit groep 1 van de basisschool.
Deze actie is opgezet door Cubiss, in nauwe samenwerking met de Limburgse bibliotheken.

Deze actie heeft meerdere doelen: belang voorlezen delen, ouders aanzetten om zelf voor te gaan lezen en contactmoment tussen de bibliotheken en scholen.

Voorlezen
Ouders van kinderen die beginnen in groep 1 willen graag alles weten over de ontwikkeling van hun kind. Voorlezen speelt een belangrijke rol in die ontwikkeling. De scholen delen dit leuke voorleesboekje uit aan de ouders. Ze kunnen dan meteen vertellen waarom voorlezen goed én leuk is. 
We hopen dat door deze leesactie ouders enthousiast worden en zelf gaan voorlezen. In het voorleesboekje zit een boekenlegger die ouders wijst op het gratis lidmaatschap voor kinderen.

Bibliotheek en scholen
Cubiss ziet het overhandigen van de boekjes door de bibliotheken aan de scholen ook als een mooi contactmoment om de samenwerking tussen de bibliotheek en de school te verkennen of te verstevigen. 
Veel bibliotheken hebben al contact met hun scholen. Hoe leuk is het, als zij boekjes aan scholen geven die zij zelf uit mogen delen. Het boekje is een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan met de scholen. En het is een leuke binnenkomer als er nog geen contact is. 

Eerste boekje overhandigdPascalle Haenen en Inge van Dongen en Biebie.JPEG
Het eerste exemplaar van het boekje BieBie en Aapie op zoek naar een boek werd door Pascalle Haenen, porjectleider Jeugd & Onderwijs bij Cubiss Limburg overhandigd aan Inge van Dongen, directeur Bibliotheek Maas en Peel.  Bibliotheek Maas en Peel is Voorleesgemeente 2020.

BieBie lezen.jpgBieBie en Aapie op zoek naar een boek
Hoofdrolspeler BieBie woont in Bibliotheek Venlo. In het boekje gaan BieBie en Aapie op zoek naar een boek. Dat doen ze natuurlijk in de bibliotheek. 

Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor een illustratie van Studio Done.

Het boekje is mede tot stand gekomen met medewerking van Bibliotheek Venlo.

Meer weten?
Neem contact op met: