Join us on the yellow brick road

Paving the way for essential skills houses.

De afgelopen twee jaar hebben Stichting Nieuwe Veste, Kellebeek College / ROC West-Brabant, Stichting Lezen & Schrijven en Cubiss Brabant samen met drie Europese partners onderzocht hoe onze huidige aanpak van Taalhuizen kan worden uitgebreid naar een bredere aanpak van alle basisvaardigheden. We hebben projecten en voorbeelden in Wales, België en Noorwegen bezocht en werken momenteel aan twee casestudies en een toolkit. We delen graag onze bevindingen met alle organisaties, overheden en netwerken die actief zijn in het verbeteren van basisvaardigheden van mensen of die regelmatig in contact komen met mensen die bepaalde essentiële basisvaardigheden missen. Dat doen we tijdens onze internationale conferentie 'Join us on the yellow brick road', die op 25 juni 2019 in Breda plaatsvindt.

Programma

Het programma van de conferentie bestaat uit een plenaire ochtendzitting met lezingen door de volgende sprekers.

 • Walter Breukers, een afgestudeerd biomedisch wetenschapper en filosoof. Hij heeft jarenlange ervaring als creatief ondernemer en storyteller. Hij ontwikkelt visies op onder meer innovatie, duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en robotica.
  • 21e-eeuwse vaardigheden: de 21e-eeuw vereist andere vaardigheden dan voorgaande eeuwen. Dit heeft alles te maken met nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en robotica die grote delen van onze dagelijkse activiteiten overnemen. Hoe zijn we hier gekomen? Wat houden die nieuwe vaardigheden in? En hoe kunnen we hen in de toekomst stimuleren? Al deze vragen komen aan bod tijdens deze lezing.
 • Deri Bevan, Wales Trade Union Congress over het door vakbonden georganiseerde leren in Wales (en het GMB belangenbehartigingsmodel, Welsh Water).
  • Het Wales Union Learning Fund bestaat in 2019 20 jaar. Het heeft honderden succesvolle projecten gerealiseerd op duizenden werkplekken in Wales. Een van de meest aansprekende voorbeelden is het GMB belangenbehartigingsmodel, dat oorspronkelijk is uitgevoerd bij Welsh Water. In 2013 is een ‘Wales Union Learning Fund’-project opgestart. Binnen dit project werd een model geïntroduceerd dat inmiddels bekend staat als het ‘Belangenbehartigingsmodel’. Het project richtte zich op meer deelname aan onderwijs door gebruik te maken van effectieve en innovatieve manieren om leren op de werkvloer te promoten en vervolgens te zorgen voor een goed kwalitatief opleidingsaanbod. Meer dan 500 medewerkers van Welsh Water hebben deelgenomen aan het project. Zij hebben gezamenlijk meer dan 1.000 kwalificaties behaald op het gebied van taal, rekenen en IT.
 • Stefan Perceval is acteur, regisseur en directeur van de Theaterwerkplaats HETGEVOLG. Hij is een maatschappelijk geëngageerde bruggenbouwer met de kwaliteit om de mensen opnieuw in hun kracht te plaatsen.
  • De nood aan sociale inclusie is groot en zal de eerstvolgende jaren alleen maar toenemen. HETGEVOLG is een open huis waar iedereen welkom is. Denk aan anderstalige nieuwkomers, kansarmen, alleenreizende minderjarige vluchtelingen, jongeren uit re-integratie-projecten en  mensen met een beperking.

 

Na de netwerklunch is er een gevarieerd middagprogramma met inspirerende en interactieve workshops.

 

 • De essentiële verbinding tussen basisvaardigheden en werk.
  • Meer dan de helft van de Nederlanders met lage basisvaardigheden werkt. Werkgevers zijn dus een belangrijke partner in het verbeteren van basisvaardigheden. Basisvaardigheden zijn ook erg belangrijk in het vinden van werk. Gebaseerd op de ervaringen opgedaan binnen dit project, gaat Cubiss met de deelnemers in gesprek over de rol die de Taalhuizen kunnen vervullen in het verder uitbouwen en verstevigen van de verbinding tussen basisvaardigheden en werk.  
 • Hoe kun je basisvaardigheden verbeteren door creativiteit aan het leerproces toe te voegen?
  • Creativiteit is van invloed op positieve leerervaringen. Het verbetert ook de vaardigheden die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Gebaseerd op best practices uit verschillende Europese landen en desk research, onderzoeken Nieuwe Veste en Taalhuis Breda met de deelnemers hoe bestaande aanpakken op het gebied van taal en creativiteit in onze Taalhuizenaanpak opgenomen en geborgd kunnen worden.
 • De toolkit voor Taalhuizen en hoe deze te gebruiken.
  • Elke lokale samenwerking van een Taalhuis heeft een eigen behoefte in advies en ondersteuning. In de toolkit voor Taalhuizen vind je instrumenten en goede voorbeelden om de kwaliteit van het Taalhuis te blijven verbeteren. In deze workshop gaat Stichting Lezen & Schrijven deze Toolkit samen met de deelnemers verder ontdekken.
 • Sociale cohesie door digitale inclusie
  • Inclusie betekent niet alleen de kans om er bij te horen, maar ook om werkelijk betrokken te worden. Blenders werkt met mensen vanuit intrinsieke motivatie: Waar heb je goesting in? Wat maakt je gelukkig? Waar ben je goed in? Ze zetten in op het activeren van mensen vanuit diverse doelgroepen om zo basisvaardigheden aan te leren.

 

Er is uiteraard ook voldoende ruimte om te netwerken en je gedachten en vragen over het brede terrein van basisvaardigheden met anderen te delen en te bespreken.

Marianne van den Anker is dagvoorzitter. Gedurende de dag heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Taalexpeditie’, een bijzondere manier om de problematiek van laaggeletterdheid zelf te ervaren. De conferentie wordt muzikaal afgesloten met een speciale act door celliste Jacqueline Hamelink.

We kijken er naar uit je te verwelkomen op 25 juni!

Algemene informatie

Aanmelden kan hier. 

Voor vragen, informatie over je aanmelding of voor tips met betrekking tot accommodatie in Breda kun je contact op nemen met Yvonne van Bijnen (y.vanbijnen@cubiss.nl). 

Voel je vrij om deze uitnodiging naar andere geïnteresseerden te sturen. 

De conferentie is Engelstalig. 

Volg ons op Tiwtter: #YBR2019.