StadsLab 

In onze digitale wereld zijn maakvaardigheden belangrijker dan ooit. Makende mensen (makers) zijn creatiever, vindingrijker en hebben meer zelfvertrouwen. Makers vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen consumenten zijn, maar leren dat ze de wereld zelf kunnen inrichten. Het lespakket StadsLab maakt onderdeel uit van de lessenreeks MAAKfabriek van Cubiss.

Als je een kind ervaringen op laat doen met verschillende tools en technieken, heeft het kind daar zijn hele leven profijt van. Makers zien alles om hen heen als materiaal en zijn niet bang al makend uitvindingen te doen. Je kunt opzoeken hoe iets zit, maar dan blijft kennis vaak puur theoretisch. Je leert het beter door er echt mee aan de slag te gaan. Pas als je het echt snapt wordt kennis je gereedschap. En dan maak je alles wat je wilt.

Opzet

In het lespakket StadsLab voor groep 6 van het primair onderwijs, wordt er aan de hand van een gedicht en het werk van kunstenaar Leonardo Da Vinci een ontwerp voor de stad van de toekomst gemaakt. Na een brainstormronde en het maken van een ontwerp bouwen leerlingen met behulp van alledaagse (bouw) materialen hun eigen miniatuurstad. De lessenreeks wordt afgesloten met een pitch waarin leerlingen in drie minuten hun stad aan elkaar presenteren.

Les 1 - Inspiratie, brainstorm, schets: 50 minuten
Les 2 - Ontwerp, bouwen: 60 minuten
Les 3 - Bouwen, pitch: 60 minuten

Doelstellingen

In dit lespakket doorlopen leerlingen zelf verschillende fases van het maakproces: van vraag via ontwerp naar productie. De heldere, praktische opdrachten die de leerlingen maken, sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. De lessenreeks draagt bij aan verschillende kerndoelen maar vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen.

Het product sluit aan bij

 • Maakonderwijs
 • Creativiteit
 • Techniek
 • 21e eeuwse vaardigheden: Creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen

Voor welke doelgroep(en)?

 • Groep 6, primair onderwijs

Samenstelling van het product

 • Handleiding
 • Gedichtposter ‘Word je eigen architect’
 • Werkblad (5x 30 stuks)
 • Rood/wit afzetlint
 • Boekenlijst (5x 30 stuks) 
 • Flyer MAAKfabriek
 • Poster www.makersmaken.nl

 

€ 195,00 ex. BTW
Artikelnr: 14500

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700