StadsLab 

Wereldgenie Leonardo da Vinci is dé inspiratiebron voor StadsLab, een lespakket voor groep 6. De kinderen gaan de stad van de toekomst maken. Na een brainstormronde gaan de leerlingen ontwerpen en bouwen ze met behulp van alledaagse (bouw)materialen hun eigen miniatuurstad. De lessenreeks wordt afgesloten met een pitch waarin de steden voor de toekomst door de leerlingen worden gepresenteerd.

21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit is een belangrijke pijler van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in een snel veranderende wereld te bewegen. Pure kennis is minder belangrijk geworden. Sommige kinderen vinden het leuk om creatief bezig te zijn, maar andere kinderen denken dat dat te moeilijk is voor hen. Je creativiteit gaat pas werken als je aan de slag gaat en iets maakt. En daarvoor heb je een nieuwsgierige en onderzoekende houding nodig. Die houding kan je aanleren door te gaan maken, te onderzoeken, uit te vinden en te leren. Met dit project stimuleer je creativiteit door maken.

Maken = mediawijsheid!

Maakonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met moderne technologie. Dit type onderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe mediatechnologieën te gebruiken.
Creëren stimuleert kinderen hun talenten te ontplooien en leidt zo een nieuwe generatie kritische makers en ontwerpers op. Door iets te maken leren zij problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. En uiteindelijk mediawijzer op te treden.

Opzet

In het lespakket StadsLab voor groep 6 van het primair onderwijs, wordt er aan de hand van een gedicht en het werk van kunstenaar Leonardo Da Vinci een ontwerp voor de stad van de toekomst gemaakt. Na een brainstormronde en het maken van een ontwerp bouwen leerlingen met behulp van alledaagse (bouw) materialen hun eigen miniatuurstad. De lessenreeks wordt afgesloten met een pitch waarin leerlingen in drie minuten hun stad aan elkaar presenteren.

Les 1 - Inspiratie, brainstorm, schets: 50 minuten
Les 2 - Ontwerp, bouwen: 60 minuten
Les 3 - Bouwen, pitch: 60 minuten

Doelstellingen

In dit lespakket doorlopen leerlingen zelf verschillende fases van het maakproces: van vraag via ontwerp naar productie. De heldere, praktische opdrachten die de leerlingen maken, sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. De lessenreeks draagt bij aan verschillende kerndoelen maar vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen.

Het product sluit aan bij

 • Maakonderwijs
 • Creativiteit
 • Techniek
 • 21e eeuwse vaardigheden: Creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen

Voor welke doelgroep(en)?

 • Groep 6, primair onderwijs

Samenstelling van het product

 • Handleiding
 • Gedichtposter ‘Word je eigen architect’
 • Werkblad (5x 30 stuks)
 • Rood/wit afzetlint
 • Boekenlijst (5x 30 stuks) 
 • Flyer MAAKfabriek
 • Poster www.makersmaken.nl

 

€ 209,95 ex. BTW
Artikelnr: 14500

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700