Living Cardboard

In onze digitale wereld zijn maakvaardigheden belangrijker dan ooit. Makende mensen (makers) zijn creatiever, vindingrijker en hebben meer zelfvertrouwen. Makers vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen consumenten zijn, maar leren dat ze de wereld zelf kunnen inrichten. Het lespakket Living Cardboard maakt onderdeel uit van de lessenreeks MAAKfabriek van Cubiss.

Als je een kind ervaringen op laat doen met verschillende tools en technieken, heeft het kind daar zijn hele leven profijt van. Makers zien alles om hen heen als materiaal en zijn niet bang al makend uitvindingen te doen. Je kunt opzoeken hoe iets zit, maar dan blijft kennis vaak puur theoretisch. Je leert het beter door er echt mee aan de slag te gaan. Pas als je het echt snapt wordt kennis je gereedschap. En dan maak je alles wat je wilt.

Opzet

Living Cardboard is een lespakket van 3 lessen voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In de lessen maken leerlingen kennis met het werk van Papertoy artist Matthijs Kamstra. Leerlingen gaan vervolgens zelf bewegende Papertoys maken aangevuld door verhalen en beelden. In Living Cardboard combineren leerlingen taal, techniek en ontwerpen. Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met Astrid Poot (Fonk) en Matthijs Kamstra. 

Les 1 - Verkenning en ontdekking: 50 minuten
Les 2 - Maken: 50 minuten
Les 3 - Presenteren: 50 minuten

Doelstellingen:

In deze lessenreeks doorlopen leerlingen zelf verschillende fases van het maakproces: van vraag via ontwerp naar productie. De heldere, praktische opdrachten die de leerlingen maken, sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. De lessenreeks draagt bij aan verschillende kerndoelen maar vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen.

Het product sluit aan bij:

 • Maakonderwijs
 • Creativiteit
 • Techniek
 • 21e eeuwse vaardigheden: Samenwerken, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Voor welke doelgroep(en)?

Leerjaar 1 & 2 ,voortgezet onderwijs

Samenstelling product

 • Handleiding
 • Micro:bit, batterijen en -houder, USB snoer
 • Micro servo motor
 • Krokodillenklemmen (3 stuks)
 • Werkbladen (13 verschillende) 
 • Flyer MAAKfabriek
 • Boekenlijst (5 x 30 stuks)
 • Poster www.makersmaken.nl

 

€ 179,00 ex. BTW
Artikelnr: 14800

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700