Lessenreeks mediawijsheid VO

Wanneer is een bron betrouwbaar? Wat is privacy en hoe belangrijk vind ik dat? Allemaal vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs.

Mediawijsheid tijdens bestaande vakken

Mediawijsheid een structurele plek geven in het onderwijs is niet eenvoudig. Daarom heeft Cubiss de lessenreeks Mediawijsheid zo geschreven dat ze aansluit bij de domeinen van het onderzoeksrapport Platform 2032 en ingezet wordt binnen de bestaande vakken van het voortgezet onderwijs.

De lessenreeks bestaat uit zes thema’s, die verspreidt over de eerste drie leerjaren van het voorgezet onderwijs aan de leerlingen worden aangeboden. Elk thema bestaat uit zes losse lessen en elke les wordt door een docent uit een ander domein gegeven. Er hoeven in  het rooster dus geen specifieke uren gereserveerd te worden.

Uw docenten mediawijs

De lessen mediawijsheid kunnen gegeven worden door docenten uit alle domeinen. Het is dus geen must om docent mediawijsheid te zijn.  Juist doordat docenten uit alle domeinen lessen voor hun rekening kunnen nemen, wordt het totale team aan docenten gaandeweg op laagdrempelige manier mediawijzer.

Competenties mediawijsheid en 21-eeuwse vaardigheden

Binnen de lessenreeks ligt de focus op de competentie mediawijsheid; ‘de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving’. Elk jaar bereiken de leerlingen een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Het model bestaat uit vier hoofdgroepen (begrip, gebruik, communicatie en strategie), waarbinnen tien verschillende competenties worden beschreven.

Daarnaast werken de leerlingen tijdens de lessen ook aan 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Kennisnet en SLO ontwikkelden een model waarin deze vaardigheden zijn gepresenteerd. De lessenreeks Mediawijsheid sluit aan bij dit model van de 21e eeuwse vaardigheden.

Opzet

In totaal zijn er  36 lesbrieven bestaande uit een inleiding, indicatie van de lesduur, benodigdheden, beginsituatie van de leerlingen, voorbereiding voor de docent, evaluatie en een aantal tips vanuit Cubiss.

De thema’s zijn:

  • Privacy (leerjaar 1)
  • Respect (leerjaar 1)
  • Nieuws (leerjaar 2)
  • Reclame (leerjaar 2)
  • Creatie (leerjaar 3)
  • Onderzoek (leerjaar 3)

Het laatste thema, Onderzoek, wijkt iets af van de voorgaande thema’s. Dit thema bestaat uit zes doorlopende lessen waarbij de leerlingen een mediaprobleem onderzoeken en oplossen. Alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s wordt tijdens het onderzoek getoetst en hierop wordt gereflecteerd. Nadat alle thema’s zijn behandeld, zijn alle niveaus binnen het competentiemodel van Mediawijzer.net behaald.

Van werkblad tot video’s

De lessenreeks is geschikt voor gebruik op het digibord, doordat er gebruik gemaakt wordt van interactieve pdf-bestanden. In deze bestanden staan alle benodigde informatie bij elkaar, van werkbladen tot  interessante linkjes naar video’s.

Wil je ook aan de slag met een structurele aanpak om je leerlingen mediawijs te maken? Vorm dan met vijf collega’s een werkgroep en zet deze lessenreeks in! 

Kosten

  • De beschikbaarheid van de totale lessenreeks voor een team van 6 docenten bedraagt € 295.00 per schooljaar. Voor de kosten van 12, 18 of meer licenties zie de prijzen onderaan deze pagina.
  • Voor Brabantse bibliotheken en onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. Voor volgende schooljaren geldt voor de Limburgse bibliotheken eveneens een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten.

De lessenreeks is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en provincie Limburg.

Los verkrijgbare producten

6 licenties Lessenreeks Mediawijsheid VO (1 docententeam)
36701-a
€ 295,00
12 licenties Lessenreeks Mediawijsheid VO (2 docententeams)
36702
€ 345,00
18 licenties Lessenreeks Mediawijsheid VO (3 docententeams)
36703
€ 374,00
Extra licentie Lessenreeks Mediawijsheid VO
36705
€ 2,50
€ 295,00
Artikelnr: 36701

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.