Lessenreeks mediawijsheid VO

Wanneer is een bron betrouwbaar? Wat is privacy en hoe belangrijk vind ik dat eigenlijk? Een paar voorbeelden van vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs.

Mediawijsheid tijdens reguliere vakken

Het is belangrijk om Mediawijsheid een structurele plek in het onderwijs te geven. Daarom heeft Cubiss de lessenreeks Mediawijsheid zo geschreven dat de lessen aansluit bij de domeinen van het onderzoeksrapport Platform 2032 en ingezet wordt binnen de reguliere vakken van het voortgezet onderwijs.

De lessenreeks bestaat uit zes thema’s die verspreid over de eerste drie leerjaren van het VO worden gegeven.  Elk thema omvat zes lessen; elke les wordt door een docent van een ander vak gegeven. Zo wordt Mediawijsheid in het rooster opgenomen en hoeven er dus geen specifieke uren voor ingezet te worden.

Docenten worden ook mediawijzer

De lessen mediawijsheid kunnen gegeven worden door docenten uit alle domeinen. De handleiding neemt hen hierin mee. Het is dus geen must om hier specifiek docenten mediawijsheid voor in te zetten. Juist doordat docenten uit alle domeinen lessen voor hun rekening kunnen nemen, wordt het volledige docententeam  gaandeweg op een laagdrempelige manier mediawijzer.

Competenties mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden

Binnen de lessenreeks ligt de focus op de competentie mediawijsheid; ‘de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving’. Elk jaar bereiken de leerlingen met deze lessenreeks een bepaald niveau, gebaseerd op het competentiemodel van Mediawijzer.net. Als ze de hele lessenreeks doorlopen hebben, hebben ze alle niveaus van dit competentiemodel behaald.

Daarnaast werken de leerlingen tijdens de lessen ook aan 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Kennisnet en SLO ontwikkelden een model waarin deze vaardigheden zijn gepresenteerd. De lessenreeks Mediawijsheid sluit aan bij dit model van de 21e eeuwse vaardigheden.

Opzet

In totaal zijn er 36 lesbrieven voor de docenten, met een duidelijke  inleiding, indicatie van de lesduur, benodigdheden, beginsituatie van de leerlingen, voorbereiding voor de docent, werkbladen, links naar filmpjes e.d., en een evaluatie.

De thema’s zijn:

  • Privacy (leerjaar 1)
  • Respect (leerjaar 1)
  • Nieuws (leerjaar 2)
  • Reclame (leerjaar 2)
  • Creatie (leerjaar 3)
  • Onderzoek (leerjaar 3)

In het laatste thema, Onderzoek, onderzoeken de leerlingen in zes doorlopende lessen een mediaprobleem en doen een voorstel voor een oplossing hiervan. Ze gebruiken daarvoor alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s. Dit thema kan dan ook ingezet worden als toetsonderdeel. Ook reflectie op het geleerde komt tijdens dit onderzoek aan bod. 

Van werkblad tot video’s

De lessenreeks is geschikt voor gebruik op het digibord, doordat er gebruik gemaakt wordt van interactieve pdf-bestanden. In deze bestanden staat alle benodigde informatie bij elkaar, van werkbladen tot  interessante linkjes naar video’s.

Kosten

  • Een schoollicentie bestaat uit zes activatiecodes waarmee zes docenten een account aan kunnen maken voor de lessenreeks. Een school (of bibliotheek) sluit een schoollicentie af voor de duur van een jaar. Extra licenties voor een groter schoolteam zijn los verkrijgbaar.
  • Voor bibliotheken en onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. 

De lessenreeks is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en provincie Limburg.

Wil je meer activatiecodes aanschaffen, neem dan contact op via webshop@cubiss.nl

Los verkrijgbare producten Prijzen zijn ex. BTW

Extra licentie Lessenreeks Mediawijsheid VO
36705
€ 3,00
€ 318,00 ex. BTW
Artikelnr: 36701

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700