Lessenreeks mediawijsheid voor primair onderwijs

Wat is reclame? Wat is privacy? Wat is cyberpesten? Voorbeelden van vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs.

Mediawijsheid binnen alle vakken

De lessenreeks bestaat uit zes lessen per groep (in de onderbouw per 2 groepen), ingedeeld in thema’s.
De thema’s zijn:

  • Reclame (groep 1 en 2)​
  • Nieuws (groep 3 en 4)
  • Creatie (groep 5)
  • Respect (groep 6)
  • Privacy (groep 7)
  • Onderzoek (groep 8)

De lessen sluiten aan bij verschillende vakken, zoals taal, rekenen en bewegingsonderwijs. Daardoor kunnen de lessen mediawijsheid eenvoudig opgenomend worden in het reguliere lesprogramma.

Het is geen must om gespecialiseerd 'leerkracht mediawijsheid' te zijn. Door de kant-en-klare handleiding word je vanzelf mediawijzer! De handleiding neemt je mee door de les, met inleiding, een PowerPoint voor op het digibord, werkbladen, filmpjes en een evaluatie. 

Competenties mediawijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden

Binnen de lessenreeks ligt de focus op de competentie mediawijsheid: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Het model bestaat uit tien verschillende competenties die zijn  beschreven door Mediawijzer.net en verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. 

Daarnaast werken de kinderen tijdens de lessen aan 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die de kinderen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Ook deze vaardigheden zijn opgesteld door Mediawijzer.net

Opzet

Ieder thema omvat 6 lessen, die steeds verder bouwen aan wat de kinderen in de vorige jaren geleerd hebben.

In het thema voor groep 8, Onderzoek, gaan de kinderen in zes doorlopende lessen zelf een van de media onderzoeken. Ze gebruiken daarvoor alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema's. Dit thema kan dan ook worden ingezet als een toetsing.  Nadat alle thema’s zijn behandeld, zijn alle competenties binnen het competentiemodel van Mediawijzer.net voor het primair onderwijs behaald.

In de lessenreeks zijn ook een aantal tips voor onder meer het vergroten van ouderbetrokkenheid opgenomen. Mediawijsheid is immers niet alleen een onderwerp voor school, maar zeker ook voor thuis. De leerkracht kan met deze praktische tips ouders te adviseren hoe zij thuis met mediawijsheid om kunnen gaan.

Kosten

  • Een schoollicentie bestaat standaard uit zes activatiecodes waarmee zes docenten een account aan kunnen maken. Een school (of bibliotheek) sluit een licentie af voor de duur van een jaar. Extra licenties voor een groter team zijn los verkrijgbaar. Je kunt daarvoor contact opnemen via webshop@cubiss.nl

  • Bibliotheken binnen Limburg kunnen hier de inlogcodes voor het schooljaar 2018/2019 gratis aanvragen. Voor Brabantse bibliotheken en voor onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. 
lessenreeks PO - webshop - uitgeverij Cubiss
€ 318,00 ex. BTW
Artikelnr: 37701

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700