Lessenreeks mediawijsheid (en leesplezier) - voor primair onderwijs

Wat is reclame? Wat is privacy? Wat is cyberpesten? Allemaal vragen die aan bod komen in de lessenreeks Mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs.

Mediawijsheid binnen bestaande vakken

Mediawijsheid een structurele plek geven in het onderwijs is niet eenvoudig. Daarom heeft Cubiss de lessenreeks Mediawijsheid toegespitst op verschillende vakken (gebaseerd op de kerndoelen van SLO) waardoor het thema eenvoudiger in het basisonderwijs vormgegeven kan worden.

De lessenreeks bestaat uit zes thema’s verspreid over de acht leerjaren van het primair onderwijs. Elk thema bestaat uit zes losse lessen binnen verschillende domeinen (o.a. rekenen, Nederlands, bewegingsonderwijs) van het primair onderwijs. De lessen zijn concreet en tegelijkertijd flexibel, zodat leerkrachten iedere les naar eigen inzicht kan aanpassen. De leerlijn groeit mee met het leerniveau van de leerlingen.

Voor deze lessenreeks is het geen must om ‘leerkracht mediawijsheid’ te zijn; een mediawijze leerkracht is echter wel aan te bevelen.

Competenties mediawijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden

Binnen de lessenreeks ligt de focus op de competentie mediawijsheid: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Het model bestaat uit vier hoofdgroepen - begrip, gebruik, communicatie en strategie - waarbinnen tien verschillende competenties worden beschreven.

Daarnaast werken de leerlingen tijdens de lessen aan 21e-eeuwse vaardigheden: een verzameling vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. Deze competenties zijn opgesteld door Mediawijzer.nl.

Opzet

De lesbrieven zijn opgebouwd met een inleiding, indicatie van de lesduur, benodigdheden, beginsituatie van de leerlingen, voorbereiding door de leerkracht en evaluatie.

De thema’s zijn:

  • Reclame (groep 1 en 2)
  • Nieuws (groep 3 en 4)
  • Creatie (groep 5)
  • Respect (groep 6)
  • Privacy (groep 7)
  • Onderzoek (groep 8)

Het laatste thema – onderzoek - wijkt iets af van de voorgaande thema’s. Dit thema bestaat uit zes doorlopende lessen waarbij de leerlingen een medium gaan onderzoeken. Alle kennis die is opgedaan in de voorgaande thema’s wordt tijdens het onderdeel ‘onderzoek’ getoetst en er wordt hierop gereflecteerd. Nadat alle thema’s zijn behandeld, zijn alle competenties binnen het competentiemodel van Mediawijzer.net voor het primair onderwijs behaald.

In de lesbrieven zijn ook een aantal tips van Cubiss voor onder meer ouderbetrokkenheid opgenomen. Mediawijsheid is immers niet alleen een onderwerp voor school, maar zeker ook voor thuis. In deze lessenreeks zijn tips voor leerkrachten geformuleerd om ouders te adviseren hoe zij thuis met mediawijsheid om kunnen gaan.

Kosten

  • De beschikbaarheid van de totale lessenreeks voor een team van 6 docenten bedraagt € 295.00 per schooljaar. Voor de kosten van 12, 18 of meer licenties zie de prijzen onderaan.
  • Bibliotheken binnen Limburg kunnen hier de inlogcodes voor het schooljaar 2017/2018 gratis aanvragen. Voor Brabantse bibliotheken en onderwijsinstellingen binnen de provincies Limburg en Brabant geldt een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten. Voor volgende schooljaren geldt voor de Limburgse bibliotheken eveneens een korting van 50% op de jaarlijkse licentiekosten.

De lessenreeks is mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant.

N.B.: Om een doorgaande lijn te creëren heeft Cubiss aansluitend op het televisieprogramma MediaBattle een lessenreeks rondom mediawijsheid ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.

Gerelateerde producten

6 licenties (1 docententeam)
37701
€ 295,00
12 licenties (2 docententeams)
37702
€ 345,00
18 licenties (3 docententeams)
37703
€ 374,00
Extra licentie (boven de 18 licenties)
37704
€ 2,50
lessenreeks PO - webshop - uitgeverij Cubiss
€ 295,00
Artikelnr: 37701

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.