Cardboard Game

Volgens de principes van Design Thinking en aan de hand van een gameplan maken de leerlingen een eigen spel. Ze maken gebruik van ambachtelijke en alledaagse materialen zoals Lego en LittleBits om extra spelmogelijkheden te creëren. In drie lessen doorlopen de kinderen diverse fases van het maakproces. Het lespakket is voor groep 7 van het primair onderwijs ontwikkeld. 

MaakOnderwijs

Maakonderwijs is nog niet verankerd in leerlijnen, curricula en toetsen. Dat maakt dat er nog veel ruimte is voor proberen, experimenten, oefenen en gewoon doen. Daarom heeft Cubiss de ‘MAAKfabriek’ ontwikkeld, een reeks lespakketten op het gebied van maakonderwijs, mediawijsheid en de Maker Movement. Er zijn vijf pakketten gemaakt voor verschillende leeftijden binnen het onderwijs van vroeg- en voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs.

21e eeuwse vaardigheden

Creativiteit is een belangrijke pijler van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in een snel veranderende wereld te bewegen. Pure kennis is minder belangrijk geworden. Sommige kinderen vinden het leuk om creatief bezig te zijn, maar andere kinderen denken dat dat te moeilijk is voor hen. Je creativiteit gaat pas werken als je aan de slag gaat en iets maakt. En daarvoor heb je een nieuwsgierige en onderzoekende houding nodig.
Die houding kan je aanleren door te gaan maken, te onderzoeken, uit te vinden en te leren. Met dit project stimuleer je creativiteit door maken.

Doelstellingen

In dit lespakket doorlopen leerlingen zelf verschillende fases van het maakproces: van vraag via ontwerp naar productie. De heldere, praktische opdrachten die de leerlingen maken, sluiten nauw aan bij de kerndoelen van het onderwijs. De lessenreeks draagt bij aan verschillende kerndoelen maar vooral aan het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’. Hierbij gaat het over natuurkundige verschijnselen maar ook over productontwerp, het leren ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oplossingen voor technische problemen. 

Het pakket

Het lespakket is opgebouwd met drie lesssen die ieder tussen de 45 en 120 minuten duren:
Les 1 - Introductie en brainstorm - 60 min
Les 2 - Ontwerp je game - 45 min
Les 3 - Bouwen en presenteren - 60 tot 120 min

Verder zit er in het pakket:

  • Handleiding
  • Werkblad Gameplay (5x 30 stuks)
  • Werkblad Woordspin (5x 30 stuks) 
  • Boekenlijst (5x 30 stuks)
  • Flyer MAAKfabriek
  • Poster www.makersmaken.nl

 

Onderdeel van de MAAKfabriek

Maakonderwijs is nog niet verankerd in leerlijnen, curricula en toetsen. Dat maakt dat er nog veel ruimte is voor proberen, experimenten, oefenen en gewoon doen. Daarom heeft Cubiss de ‘MAAKfabriek’ ontwikkeld, een reeks lespakketten op het gebied van maakonderwijs, mediawijsheid en de Maker Movement. Er zijn vijf pakketten gemaakt voor verschillende leeftijden binnen het onderwijs van vroeg- en voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs. Bekijk het overzicht hier >>

€ 169,95 ex. BTW
Artikelnr: 14600

Doelgroep

Categorie

Meer weten?
Neem contact op met:

Cubiss 013 465 6700