Oplossingen

Zomerlezen header-DEF.jpg

Zomer!
Kinderen hebben in 2021 minder leeskilometers gemaakt, zowel op school als thuis. Het doorlezen in de zomervakantie is daarom extra belangrijk. Als kinderen in de zomer blijven lezen, behouden ze hun leesniveau of gaan ze zelfs vooruit.

Vanuit het Provinciaal Vakberaad Jeugd Brabant heeft de werkgroep verschillende mogelijkheden bekeken voor een aanbod zomerlezen voor de Brabantse bibliotheken. Deze werkgroep bestaat uit Miranda Schaap (Bibliotheek Veldhoven), Han Meijers (Huis73) en José Peijen (Cubiss).

De materialen Zomer-Lees-Challenge van Huis73 vormen de basis van het aanbod. Daarnaast wordt ook het Vakantie-doe-boekje voor groep 3 en 4 opnieuw aangeboden (aangepaste editie 2021) en is er een aanbod van een doe-boekje Duik mee de zomer in van BiblioPlus (voor groep 1 t/m 8).

​Er zijn genoeg kinderen die uit zichzelf niet zo snel een boek pakken. Juist voor hen is het 'zomerlezen' bedacht om zo een terugval in leesniveau en leesmotivatie te voorkomen. De materialen 'zomerlezen' kunnen kinderen een extra stimulans geven om tijdens de zomervakantie enkele boeken te lezen, zodat hun leesniveau in de zomer op peil blijft en dat lezen in de zomer ook heel leuk kan zijn!

Aanbod 2022

Het Zomerlezen-aanbod voor 2022 vind je hier.

Aanbod 2021

De materialen kunnen zowel gebruikt worden voor de samenwerking met scholen als in de bibliotheekvestiging om het lezen in de zomervakantie te stimuleren. Op deze pagina vind je drukwerkbestanden, in word en als pdf. Bibliotheken kunnen op deze manier zelf de oplage bepalen en de bestanden laten drukken. Daarnaast is er bestand waarin alle specificaties staan vermeld over het drukwerk.   

Zomerlezen groep 3 en 4  Vakantie-doe-boekje 
Een boekje met verhaaltjes, puzzels en raadsels. Om mee te geven in een vakantieleestas met een aantal boeken om in de vakantie te lezen. Of om uit te delen in de bibliotheekvestiging als zomercadeautje.  Dit boekje is aangepast voor 2021. A5 formaat.
Download het Vakantieboek 2021 of het Vakantieboek met snijtekens 2021.

Zomer-Lees-Challenge groep 3 t/m 8  
Op de voorzijde staat de uitdaging om tijdens de zomervakantie 5 boeken te lezen, met ruimte om de vijf gelezen boeken te noteren. Op de achterzijde staat een Zomer-Lees-Bingo met 20 opdrachten (o.a. lees een boek met een getal in de titel, lees een boek met een dier op de kaft, lees een boek met gedichten). Dubbelzijdig A4 blad.
Download de Zomerleeschallenge 2021 of de Zomerleeschallenge met snijtekens 2021.  

Ouderbrief of display voor in de bibliotheekvestiging
Een bewerkbaar ouderbrief in A4 Word formaat met een opgemaakte header in Zomerlezen. Dit document kun je gebruiken voor een ouderbrief. We leveren een voorbeeldtekst mee. Je kunt de tekst zelf aanpassen en het logo van de bibliotheek toevoegen. Het document kan ook gebruikt worden voor een display in de bibliotheekvestiging als gekozen wordt om de Zomer-Lees-Challenge in de bibliotheek uit te zetten. Of voor suggesties voor ouders en leerkrachten. 
Download de Ouderbrief voorbeeld 2021.

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met José Peijen.