3 juni 2019
/
Publicatie

Workshop verdiepende gesprekken

Cubiss zocht in 2018 een bibliotheek om als pilot te fungeren voor de workshop 'Laaggeletterdheid signaleren en bespreekbaar maken'. Dat werd SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen. We vragen Marja Henssen en Ivette Sprooten naar hun ervaring.

Marja Henssen is beleidsmedewerker basisvaardigheden en laaggeletterdheid bij SCHUNCK Bibliotheek.
Ivette Sprooten is adviseur bij Cubiss en kwartiermaker laaggeletterdheid provincie Limburg. Zij is de moderator van de workshop.

Marja: “Aanleiding was onze deelname aan de landelijke pilot hoger bereik vorig jaar. Om de laaggeletterde te bereiken, hebben we echt de toeleiders nodig.
Ik ben met het management van Heerlen STAND-BY!, een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties, in gesprek gegaan. Hun speerpunt is dat de Heerlense burger meer zelfredzaam moet zijn en zo beter kan participeren. Ik heb aangegeven dat je dat alleen kunt als je voldoende vaardig bent. De medewerkers van STAND-BY! kennen hun cliënten, ze weten dat sommige laaggeletterd zijn maar vinden het moeilijk om het gesprek aan te gaan. Ik nam contact op met Ivette.”

Ivette: “De bibliotheekmedewerkers en de medewerkers van de organisaties hebben workshops Herkennen van laaggeletterden gedaan. Ik stelde voor om nu een workshop verdiepende gesprekken te geven. In deze workshop oefen je om het gesprek aan te gaan met een potentiële laaggeletterde en om hem/haar vervolgens op een goede manier door te verwijzen naar een taalcursus, taalmaatje of het DigiTaalhuis.”

De workshop werd via de bibliotheek aangeboden aan professionals van de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, uitkeringsinstanties, buurtopbouw en jobcoachen. Iedereen die vanuit het werk contact heeft met laagtaalvaardige cliënten.

Marja: “De groep is gevarieerd en dat is ook meteen het leuke eraan. Het voeren van het gesprek met je cliënt is belangrijk. Maar ook horen hoe anderen, vanuit een andere discipline, het gesprek aangaan. Je krijgt zo ook inzicht in elkaars werk.”

“En dat is de kern van de training!” aldus Ivette.

Wil je weten hoe de workshop eruit ziet en wat het effect is, lees dan hier verder.