06 juli 2017 Publicatie

Wet taaleis: veel haken en ogen

In editie 5 van Bibliotheekblad is een bijdrage van Cubiss gepubliceerd over de stand van zaken omtrent de taaleis.

Sinds 1 januari 2016 is de Wet taaleis van kracht: bijstandsgerechtigden moeten aantonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Is dat niet het geval, en spannen zij zich onvoldoende in om hun taalvaardigheid te verbeteren, dan kunnen gemeenten deze mensen korten op hun uitkering. Op de nieuwe wet kwam forse kritiek vanuit gemeenten, die vonden dat ze via de inburgeringswet al genoeg aan taalbeheersing doen en dat het kabinet te weinig geld beschikbaar stelt. Veel gemeenten verwachtten bovendien weinig effect van de taaleis. Hoe is het nu, anderhalf jaar na de invoering? 

Meer weten?
Neem contact op met: