10 maart 2021
/
Publicatie

Webinarreeks Lezen voor studenten lerarenopleiding

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze jongeren. Nederland is in PISA, het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van 15-jarigen, gezakt van de 15e naar de 26e plaats op de ranglijst van 77 landen. Daar moet verandering in komen vinden Fontys, Bibliotheek Midden-Brabant en Cubiss.
Samen ontwikkelden ze, met financiële steun van Stichting Lezen, een webinarreeks over leesbevordering. 

In de drie webinars komen verschillende aspecten van leesbevordering aan bod. Kees Broekhof (Sardes) deelt inzichten in lezen en leesplezier. Minke van Dinter, Dorieke Swinkels en Susanne Smulders (Fontys) zoomen in op de didactiek rondom lezen. En lees-mediaconsulent Moon de Jong (Bibliotheek Midden-Brabant) deelt hoe de rol van de bibliotheek eruit kan zien en schetst hoe de toekomstige leraren de kennis van de bibliotheek optimaal kunnen benutten.
Van elk webinar zijn de powerpointpresentatie en een padlet beschikbaar, bekijk het hier.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hannah Schouten, adviseur bij Cubiss.