29 juli 2019 Overige

Wat is Profile Dynamics®?
En waarvoor zet ik het in?

Wat drijft mensen? Wat motiveert hen? En wat geeft hen energie? En wat juist niet? Met Profile Dynamics® krijg je snel en haarscherp antwoord op deze vragen. Organisaties krijgen inzicht in de drijfveren van hun medewerkers, waardoor zij haar mensen kan stimuleren om nog meer te gaan doen waar zij goed in zijn en waar zij energie van krijgen, met positieve gevolgen voor de prestaties van de organisatie als geheel. Deze kleurenprofielen zijn het perfecte uitgangspunt voor ontwikkeling en groei, zowel van de individuele werknemer als de organisatie in zijn geheel.

Graves

Profile Dynamics® past de theorie van Waardensystemen van hoogleraar en docent psychologie Graves toe binnen organisaties. Deze theorie van Waardensystemen is het resultaat van tientallen jaren onderzoek en duizenden interviews. Graves onderscheidde zeven herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag hebben elk een eigen kleur en in de praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk constant in de tijd.

De persoonlijke analyse

De persoonlijke Profile Dynamics® analyse van de medewerker speelt een centrale rol. Profile Dynamics® meet in welke mate iemand zich herkent in Graves’ waardensystemen. Welke drijfveren gebruikt hij of zij het meest? Welke normen en waarden en welk gedrag hangen daarmee samen?
Profile Dynamics typeert mensen zoals gezegd in zeven kleuren,  die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag. Echter, een medewerker wordt niet in een ‘hokje’ van een bepaalde kleur geplaatst en er is geen sprake van ‘goede’ of ‘foute’ profielen. Binnen Profile Dynamics® zijn miljoenen individuele profielen mogelijk. Ieder mens is immers uniek en het is de combinatie van drijfveren die een persoonlijkheid maakt.
Elk waardensysteem kent zijn kwaliteiten, en zijn valkuilen. Het persoonlijke profiel bied inzicht in de omgang met anderen en geeft een beeld van de functie of loopbaan die het best bij de persoonlijkheid past. Profile Dynamics biedt praktische handvatten voor ontwikkeling en groei.

Expressie en weerstandgrafiek Profile Dynamics.jpg

De meerwaarde van Profile Dynamics®

Er zijn meer methodes om mensen in kleurtypes in te delen. Waarom kiest Cubiss voor Profile Dynamics®? 
Veel methodes zijn gebaseerd op de gedragstypologie van Jung. Jung beschrijft iemands voorkeursgedrag, ofwel: de persoonlijke benadering van de buitenwereld. De Waardensystemen van Graves voegen daar context, de onderliggende wereldbeelden en de motivatie aan toe. Graves laat niet alleen zien waarom het gedrag wordt vertoond, maar biedt handvatten om gedrag te beïnvloeden via drijfveren. Kortom, Profile Dynamics omschrijft wie de mensen zijn en laat (beter) zien welk werk mensen echt leuk vinden en bij ze past.
Een belangrijk pluspunt van de Profile Dynamics® analyse is ook de eenvoud en de snelheid van de methode: deelnemers vullen een internettest in die ze slechts zo’n twintig minuten tijd kost. 

Waarvoor kun je de Profile Dynamics® methode inzetten?

Profile Dynamics® is in te zetten in allerlei organisatievraagstukken. 

-       Voor een succesvol verandertraject
-       Voor een optimaal functionerend team
-       Voor training en ontwikkeling van medewerkers
-       Voor het vinden en vasthouden van je vrijwilligers
-       Voor de juiste persoon op de juiste plek
-       Etc.

Klik hier voor meer informatie.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in wat Profile Dynamics® voor jouw organisatie kan betekenen? Wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek hierover.  

Downloads

Meer weten?
Neem contact op met: